Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Økonomiprofessor skeptisk til strøm fra land

DN-logoDN 21.05.2014 NTB
Økonomiprofessor skeptisk til strøm fra land © Leveres av www.dn.no Økonomiprofessor skeptisk til strøm fra land

Økonomiprofessor Michael Hoel ved Universitetet i Oslo mener at elektrifisering av Utsirahøyden i Nordsjøen er et dårlig klimatiltak. Resultatet blir økte utslipp andre steder i Europa, mener han.

– Stortingets pålegg om strøm fra land på Utsirahøyden vil ikke redusere de samlede utslippene av klimagasser. Utslippene blir bare flyttet til andre kilder. I verste fall kan verdens utslipp av klimagasser øke, sier Hoel til Aftenposten.

Han mener stortingsflertallets pålegg er svært lite treffsikkert og at det i samspill med andre virkemidler i klimapolitikken kan virke mot sin hensikt.

Hoels utgangspunkt er at både oljeutvinning og kraftproduksjon i Europa er underlagt EUs system med omsettelige kvoter for å slippe ut klimagasser. Elektrifisering av Utsirahøyden vil dermed innebære at oljeselskaper som driver feltene, ikke lenger trenger utslippskvoter til de lokale gasskraftverkene. Disse kvotene blir gjort tilgjengelige for andre som slipper ut klimagasser. Dermed vil andre kunne bruke disse kvotene til å slippe ut mer klimagasser enn de ellers ville ha gjort.

– Poenget er at de samlede utslippene er bestemt av antall kvoter EU har fastsatt. Reduserte utslipp på norsk sokkel vil bli motsvart av økte utslipp andre steder i EU. Utslippene i Norge vil gå ned, men samlede utslipp blir uendret og gitt av antall kvoter, sier Hoel.

Annonsevalg
Annonsevalg
image beaconimage beaconimage beacon