Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

3.500 færre får rett til dagpenger

Nettavisen-logo Nettavisen 23.10.2017
3.500 personer som i dag ville hatt rett på dagpenger, ikke vil oppfylle minsteinntektskravet neste år. © Paul Weaver ,Nettavisen 3.500 personer som i dag ville hatt rett på dagpenger, ikke vil oppfylle minsteinntektskravet neste år. Regjeringen ønsker å stramme inn retten til å få dagpenger. Da kan flere bli presset vekk fra arbeidsmarkedet, advarer forsker.

I dag kan de arbeidsledige velge mellom å legge til grunn det siste årets inntekt eller de siste tre årene når de søker dagpenger. Regjeringen foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år.

Dette fører til at om lag 3.500 personer som i dag ville hatt rett på dagpenger, ikke vil oppfylle minsteinntektskravet neste år. Det viser et anslag Arbeids- og sosialdepartementet har gjort for Dagsavisen.

Basert på tall fra 2016 utgjør dette om lag 4,5 prosent av det totale antallet personer som mottar dagpenger.

Innstrammingen skal bare gjelde nye mottakere. Personer som i dag har rett på dagpenger, skal ikke miste stønaden.

Regjeringen begrunner innstrammingen med at den «ønsker å styrke arbeidslinjen ved å målrette dagpengeordningen mot personer som har en nær arbeidslivstilknytning og som nylig har hatt inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet.»

Men dette kan slå helt feil ut, advarer seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

- Dette kan føre til at færre kommer i jobb og at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet. Jeg frykter både det negative fordelingsaspektet og at det kan bidra til å svekke arbeidslinjen. Dette er ikke så lurt, sier Røed til Dagsavisen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon