Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Aktiviteten i Norge holder koken

DN-logoDN 20.05.2014 Fredrick Chr. Ekeseth

Verdiskapningen i fastlands-Norge målt ved veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) steg med 0,5 prosent i første kvartal fra foregående kvartal, melder SSB tirsdag.

Norsk økonomi fortsatter dermed i samme veksttakt som gjennom andre halvår ifjor, påpeker SSB.

"Dette er noe under trendutvikling. Det var en tiltakende oppgang i konsumet", heter det i dagens melding.

På forhånd var veksten ventet til 0,6 prosent, drevet av privat forbruk, ifølge TDN Finans. Norges Bank ventet en vekst i første kvartal på 0,4 prosent.

Kraftig økning i konsumet
Husholdningenes samlede konsum økte med 0,8 prosent i 1. kvartal, opp fra 0,4 prosent i kvartalet før, ifølge SSB.

"Etter klar nedgang både i 2. og 3. kvartal og svak vekst i 4. kvartal i fjor tok varekonsumet seg merkbart opp i 1. kvartal, med en økning på 0,9 prosent, justert for sesongvariasjoner", heter det.

Samtidig blir BNP-tallene for fjerde kvartal revidert ned til 0,5 prosent, fra opprinnelig rapporterte vekst på 0,6 prosent.

Små kroneutslag
I fjerde kvartal ifjor steg BNP for fastlands-Norge også med 0,6 prosent.

Norske kroner svekker seg mellom to og tre øre mot henholdsvis euro og amerikanske dollar på nyheten.

Den norske kronen var omtrent uendret mot euro og to øre svakere mot dollar sammenlignet med nivået da Oslo Børs stengte mandag før BNP-tallene.

Nordea Markets ventet at et tall utenfor intervallet 0,3- 0,7 prosent vil gi reaksjoner i valutamarkedet, ifølge meglerhusets morgenrapport. Én euro kostet 8,12 kroner like før tallene, mot 8,14 kroner like etter. "Uten større overraskelser venter vi at vi holder oss innenfor 8,1200-8,1500", skriver Nordea-økonomene.

Bedre industriproduksjon
Samlet industriproduksjon økte med 0,5 prosent i 1. kvartal, ifølge de sesongjusterte tallene, mot en nedgang på 1,8 prosent i fjorårets siste kvartal.

"Veksten var tilbake i blant annet produksjon av kjemiske råvarer, elektrisk utstyr og maskiner, og i verftsindustrien. Næringsmiddelindustri, trelast- og trevareindustri, grafisk industri og produksjon av metaller var blant næringene der aktiviteten avtok i 1. kvartal", melder SSB.

I annen vareproduksjon fortsatte veksten, og bruttoproduktet økte også her med 0,5 prosent i 1. kvartal 2014.

Sterkere i offentlig sektor
Aktiviteten innen tjenestenæringene på fastlandet, utenom offentlig forvaltning, vokste med 0,3 prosent i 1. kvartal.

"Dette var svakere enn gjennom andre halvår i fjor. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent. Dette var godt over gjennomsnittlig vekst gjennom 2013. Veksten var noe høyere i statsforvaltningen enn i kommuneforvaltningen", heter det.

Investeringene i fastlands-Norge avtok med 1,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

"Det var nedgang i både industri og samlede tjenestenæringer, mens investeringene økte i energiforsyning. Boliginvesteringene utviklet seg svakt gjennom de tre siste kvartalene i fjor, og nedgangen i 4. kvartal forsterket seg i 1. kvartal", skriver SSB.

Oljeinvesteringene øker
Petroleumsinvesteringene økte, ifølge de foreløpige tallene, med 2,4 prosent i 1. kvartal, etter en liten nedgang i 4. kvartal. I 2013 var disse investeringene rekordhøye, etter en vekst på 17,1 prosent på årsbasis. Eksport av varer og tjenester økte med 1,6 prosent fra 4. til 1. kvartal mens samlet import av varer og tjenester falt med 2,6 prosent i 1. kvartal i år.

Korrigert for sesongsvingninger økte antall sysselsatte personer med vel 4 000 personer, eller 0,2 prosent, fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

"Det er svakere enn utviklingen gjennom fjoråret. Veksten i utførte timeverk avtok i 1. kvartal i år, og oppgangen var på kun 0,1 prosent fra kvartalet før", heter det. Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart gikk svakt ned i 1. kvartal, slik at BNP totalt økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Annonsevalg
Annonsevalg
image beaconimage beaconimage beacon