Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Alvorlige lovbrudd i nødnettsaken - PST henlegger saken

Nettavisen-logo Nettavisen 21.11.2017 NTB

Broadnet brøt sikkerhetsrutiner da ansatte hos en indisk underleverandør fikk tilgang til nødnettet. Samtidig henlegger PST sin etterforskning av saken.

Broadnet leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet. Selskapet sa opp ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra overtok driften av flere tjenester for halvannet år siden. I januar varslet Broadnet selv Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om avvik fra selskapets sikkerhetsrutiner.

Hos Broadnet hadde man mistanke om at en ansatt hos den indiske underleverandøren kunne ha hatt mer omfattende tilganger til IKT-systemer enn forutsatt. Det viste seg at flere ansatte hos Tech Mahindra hadde fått uautorisert tilgang til deler av Broadnets styringssystemer.

– Gjennom Nkoms tilsyn med Broadnet kom det fram at personell hos Tech Mahindra var tildelt tilganger de ikke skulle hatt til styringssystemer. Potensielt kunne tilgangene hatt negativ påvirkning på tilgjengeligheten til nett i Norge for både nødnett og for andre av Broadnets kunder, fastslår Nkom.

Alvorlige brudd

Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner.

Nkom varslet allerede i september Broadnet om at de må rette flere avvik. Nkom opplyser nå at det er snakk om alvorlige brudd på loven om elektronisk kommunikasjon, den såkalte ekomloven, og har derfor sendt selskapet vedtak om retting og varsel om overtredelsesgebyr.

Nkom fastslår blant annet at Broadnet ikke fulgte opp Nkoms veiledning da driftstjenester skulle overføres til et selskap i utlandet.

Nkom mener ikke at utsetting av viktige tjenester i seg selv er galt, men påpeker at selskaper som setter ut drift, har ansvar for at de som skal drive tjenestene har kompetanse og at tilstrekkelige tiltak blir iverksatt. Hensikten er å unngå atkunder og samfunn blir mer sårbare som følge av utsettingen.

Brudd på sikkerhetsloven

Siden februar har også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsket nødnettet og underleverandørene. Til tross for at aktørene ikke har fulgt sikkerhetsloven slik de er pålagt, velger PST å ikke gå videre med etterforskningen.

Ifølge PST er det blant annet svakheter i den generelle sikkerhetsforståelsen hos flere aktører knyttet til nødnettet, men det er ikke avdekket klare, straffbelagte lovovertredelser.

– Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav. Tvert imot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven, opplyser PST.

Broadnet brøt sikkerhetsrutiner da ansatte hos en indisk underleverandør fikk tilgang til nødnettet. Samtidig henlegger PST sin etterforskning av saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix © , Broadnet brøt sikkerhetsrutiner da ansatte hos en indisk underleverandør fikk tilgang til nødnettet. Samtidig henlegger PST sin etterforskning av saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er ennå ikke ferdige med sin gransking av saken. NSM har i likhet med PST undersøkt eventuelle brudd på sikkerhetsloven, mens Nkom altså har ført sitt tilsyn i hovedsak etter ekomloven.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon