Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Bankenes kapitalkrav holdes uendret

NTB-logoNTB 21.09.2017
Bankenes kapitalkrav holdes uendret: Boligprisfallet vil på sikt redusere norske husholdningers sårbarhet, men høyt nordmenns høye gjeldsnivå bekymrer fortsatt sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix © Leveres av NTB Boligprisfallet vil på sikt redusere norske husholdningers sårbarhet, men høyt nordmenns høye gjeldsnivå bekymrer fortsatt sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent.

Departementet besluttet før jul i fjor et bufferkrav på 2 prosent fra 31. desember i år.

Bufferen er enkelt fortalt et krav om at bankene skal ha en reserve i bakhånd når det blir dårligere tider. Formålet er å gjøre bankene mer solide og i stand til å håndtere utlånstap. Det vil i sin tur dempe faren for at bankene skal redusere utlånsvirksomhet i nedgangstider.

I Norge har vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning, drevet fram av sterk boligprisvekst over lang tid, økt faren for finansielle ubalanser.

Norges Bank uttrykte bekymring for dette i forbindelse med rentemøtet torsdag. Selv om boligprisene nå faller og gjeldsveksten har bremset opp, er gjeldsnivået fortsatt høyt, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningene reduseres, var budskapet fra Norges Bank.

– Omslaget i boligmarkedet kan bidra til lavere risiko for en brå og mer markert nedgang lenger fram i tid, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon