Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Nettavisen-logo Nettavisen 12.10.2017 Stig Martin Solberg

© , Nesten alle nordmenn får skattelette viser tall fra statsbudsjettet. Sjekk hvor mye.

De alle fleste nordmenn får skattelette, viser tall fra Statsbudsjettet 2018 som nå er offentliggjort.

Hvor mye skattelette du får avhenger av inntekten din. Men som vi ser i illsutrasjonen nederst, det er ikke mye å rope hurra for.

Folk med inntekt mellom 100.000 kroner og opp til 600.000 kroner kan stort sett regne med 300 kroner i skattelette i løpet av neste år - altså mindre enn én krone dagen.

Tjener du over 600.000 kroner, men mindre enn 750.000 kroner kan du regne med en skattelette på 400 kroner året.

For høytlønte i gruppen mellom 750.000 og én million kroner i året stiger skatteletten til 600 kroner året.

Alle som tjener over en million kroner kan se frem til en skattelette på i snitt 1700 kroner årlig - eller cirka fire kroner dagen.

Om lag 88 prosent av skattyterne får lavere eller om lag uendret skatt med forslaget, mens om lag 12 prosent får økt skatt.

Andelen personer som får skatteskjerpelse, er størst i de høyeste inntektsgruppene, hovedsakelig som følge av økt skatt på utbytte.

I de laveste inntektsgruppene får en stor andel av personene om lag uendret skatt.

- Det må ses i sammenheng med at disse betaler relativt lite skatt, skriver regjeringen.

Samlet anslås det at om lag 2 prosent av skattyterne får en skatteøkning på mer enn 2000 kroner. Disse har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,1 millioner kroner og får i gjennomsnitt økt skatten med i overkant av 7000 kroner.

Tabellen viser hvordan skatteendringene i regjeringens skatteopplegg for 2018 på kort sikt slår ut i gjennomsnitt for ulike grupper. Alle inntektsgrupper får skattelettelser. Vel halvparten av lettelsene går til personer med bruttoinntekt under 600 000 kroner.

Dyrere kinobilletter

Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer.  Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016.

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.

Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon