Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Færre vil ha boliglån

Nettavisen-logo Nettavisen 19.10.2017 NTB

Bankene har strammet inn sin utlånspraksis etter nye krav fra myndighetene. © , Bankene har strammet inn sin utlånspraksis etter nye krav fra myndighetene. Norges Bank venter ytterligere fall.

Norges Banks utlånsundersøkelse viser at det ble bedt om færre boliglån i tredje kvartal. Tendensen er ventet å fortsette i årets siste måneder, ifølge undersøkelsen.

Samtidig rapporterte bankene at de bankene tjener bedre på å boliglån enn før, ved at utlånsmarginen på lån til husholdninger økte. Det kom som følge av reduserte finansieringskostnader for bankene, samtidig som rentenivået forble uendret.

Bankene ble også bedt om å rapportere relativ betydning av de ulike boliglånsinnstrammingene som kom i januar. Innføringen av tak på gjeldsgrad blir ansett å ha størst innstrammende effekt. Deretter kommer reduksjonen i tak på belåningsgrad for sekundærboliger i Oslo og lavere fartsgrense for boliglån i Oslo.

Fra årsskiftet ble gjeldsgraden for nye låntakere begrenset til fem ganger brutto inntekt. Kjøpere av sekundærboliger i Oslo må i dag stille med 40 prosent egenkapital. I resten av landet er grensen 15 prosent.

Fartsgrensen i Oslo er på 8 prosent, mens den i resten av landet er 10 prosent. Er fartsgrensen 10 prosent, kan bankene la 10 prosent av sine totale utlån hvert kvartal gis uten å ta hensyn til kravene om egenkapital på 15 prosent, tilleggssikkerhet og avdrag. Dette kommer unge og nyetablerte med gode inntektsutsikter til gode.

Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon