Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Jensen mener Meyer fikk mange advarsler

Nettavisen-logo Nettavisen 21.11.2017 NTB

I et omfattende svarbrev til Stortinget forsvarer finansminister Siv Jensen (Frp) egen håndtering av SSB-konflikten. Men kontrollkomiteen er ikke tilfreds.

Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå er grundig fulgt opp av Finansdepartementet, anfører Jensen i tirsdagens brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Brevet ble sendt to timer før komiteen skulle møtes tirsdag, og det ble raskt klart at Stortinget trenger mer tid på å behandle saken. Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier det er bred enighet om å stille statsråden flere spørsmål.

– Vi kommer til å sette et nytt møte onsdag klokken 17 for å vurdere hvilke spørsmål vi skal stille, sier han.

Les også: Siv Jensen får ingen støtte fra eget SSB-utvalg

Ingen selvkritikk

Kontrollkomiteen ba Jensen svare på seks spørsmål om saken i forrige uke. Sentralt står hvilken kontakt det har vært mellom departementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk.

I brevet, som inkludert alle vedlegg teller 59 sider, går Jensen punkt for punkt igjennom sin versjon av konflikten med Christine Meyer. Det er lite selvkritikk å spore.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier Jensen.

Hun fastholder at det var «nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB».

Les også: Meyer bekrefter: - Skeptisk til måten Holmøy formidlet innvandrings-forskning på

Advarte

Jensen bruker mye plass på å dokumentere at departementet gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for omorganiseringen i SSB.

Overfor VG slo flere av medlemmene statistikklovutvalget fast at det ikke lå i det opprinnelige mandatet å vurdere forskningsavdelingen. Men ifølge Jensen er det gjentatte ganger det siste året blitt understreket at også forskningsavdelingen skal vurderes av utvalget.

- FIKK FLERE ADVARSLER: Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SBB) endte nylig med at Christine Meyer måtte gå av som direktør for det statlige statistikkbyrået etter å ha havnet i åpen konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp). © Ntb Scanpix , - FIKK FLERE ADVARSLER: Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SBB) endte nylig med at Christine Meyer måtte gå av som direktør for det statlige statistikkbyrået etter å ha havnet i åpen konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun skriver at utvalget allerede i fjor høst fikk i oppgave å se på forskningsvirksomheten, et nøkkelpunkt i konflikten. I SSB-omorganiseringen skulle 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Utvalget, som vurderer statistikkloven og SSBs virksomhet, skulle etter planen avgi rapport innen 15. desember, men fristen ble utsatt til mars neste år.

Les også: Dag Steinfeld beklager: - Ble like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

Bekymringen steg

Også på møter i vår og i høst skal Jensen ha uttrykt uro, noe også flere andre departementer gjorde.

– Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmennheten syntes alvorlig svekket, heter det.

– I oktober tok Meyer de planlagte endringene over i en implementeringsfase. Da steg bekymringen. Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.

På spørsmål fra komiteen om Meyer fikk munnkurv underveis, svarer Jensen at det var enighet om å ikke diskutere saken offentlig mens prosessen pågikk.

Tre grep

Jensen slår fast at hun nå har tatt tre grep for å bidra til å skape ro rundt SSB. Hun har:

* Anmodet SSB om å sette omorganiseringen av forskningsavdelingen på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling.

* Bedt styret i SSB om å gå gjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen.

* Gitt et tilleggsoppdrag til statistikklovutvalget. Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forskningsvirksomhet, ber hun utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjon og leveranser av modeller, konjunkturanalyser og fremskrivninger av utredninger av høy kvalitet.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon