Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Kompromiss om utsendte arbeidstakere banket igjennom i EU

Nettavisen-logo Nettavisen 24.10.2017 NTB

Etter tolv timer med diskusjon fikk et kompromissforslag om utsendte arbeidstakere endelig flertall i EUs ministerråd. Men saken splitter medlemslandene.

Flere land – deriblant Storbritannia, Irland, Kroatia, Latvia og Ungarn – gjorde det klart at de ikke kunne støtte teksten som lå på bordet. Det var et forslag til reform av EUs såkalte utstasjoneringsdirektiv som var oppe til diskusjon.

Spesielt reglene for transportarbeidere skapte uenighet. Til slutt fikk kompromissforslaget likevel det nødvendige flertallet.

– Det har vært en lang og vanskelig dag for mange av oss, oppsummerte EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen.

Det viktigste er ifølge Thyssen at det nå er bred enighet om hovedprinsippet i reformen, nemlig at arbeidstakere skal ha lik lønn for likt arbeid når arbeidsstedet er det samme.

Skal forhindre sosial dumping

Utstasjoneringsdirektivet gjelder mer enn to millioner arbeidstakere som midlertidig sendes ut av hjemlandet for å utføre tjenester. Norge er omfattet av reglene.

EUs ministerråd holder til i Justus Lipsusbygningen i Brussel. © ,europa.ba EUs ministerråd holder til i Justus Lipsusbygningen i Brussel.

I reformforslaget legges det opp til at alle nasjonale regler om godtgjørelse skal gjelde for utsendte arbeidstakere. Slike regler kan være nedfelt i lov eller i allmenngjorte tariffavtaler.

EU-kommisjonen mener reformen er viktig for å forhindre sosial dumping i Europa. Men flere land i Øst- og Sentral-Europa har vært skeptiske fordi de frykter de kan miste en konkurransefordel hvis reglene blir for stramme.

– Jeg mener vi har funnet en balansert enighet, sa Thyssen.

Ungarn betegnet på sin side kompromisset som ullent.

– Det er ikke et kompromiss når man bare gir, men ikke får noe tilbake. Det vi har fått, er en tekst som er vag, tvetydig og uklar. Alle vil tolke den forskjellig, sa Ungarns EU-minister Szabolcs Takács.

Unntak for transport

Vedtaket i ministerrådet innebærer at reformen ikke vil gjelde for transportarbeidere ennå. Disse skal i stedet fortsette å arbeide under dagens regelverk helt til et eget spesialregelverk for transportsektoren er kommet på plass.

Kompromisset innebærer også at alle unntak for utsendte arbeidstakere skal opphøre etter 12 måneder eller maksimalt 18 måneder i spesielle tilfeller. Etter dette skal nasjonale regler gjelde fullt ut.

Fristen for å innføre de nye reglene er satt til fire år.

Siste ord er likevel ennå ikke sagt. Mandagens vedtak i ministerrådet betyr bare at saken kan gå videre til sluttforhandlingene der ministerrådet, EU-kommisjonen og EU-parlamentet skal diskutere seg fram til et endelig kompromiss.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon