Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

- Mer av forbruket blir lagt igjen ute

DN-logoDN 20.05.2014 Bente BjørndalFredrick Chr. Ekeseth

En shoppesmurt norsk økonomi fortsetter veksttakten fra andre halvår ifjor i årets tre første måneder, der veksten målt ved brutto nasjonalproduktet steg med 0,5 prosent.

Påske og vinterferie hjemme
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Jullum tror imidlertid at kjøpemønsteret har endret seg, med sterkere vekst i begynnelsen av året.

- Jeg tror at første kvartal er det kvartalet der nordmenn er hjemme, også i ferier. Vi har sett nå i tre-fire år på rad at det er veldig sterkt forbruk i begynnelsen av året og så flater det ut og faller litt utover året. Det tror jeg rett og slett er fordi når vi kommer ut i denne tiden som nå, så begynner utenlandsturer og ferier å øke, og da blir mer av forbruket lagt igjen ute enn hva tilfellet var før, sier han til DN.

Han mener derfor det er for tidlig å friskmelde privat konsum. Fastlands-Norge

- Jeg vil se at dette tallet her fortsetter å holde seg i april og mai før jeg vil si at forbruksveksten tar seg opp. Det er noe med at vi er hjemme i vinterferien og påske, og skisalget øker, men når vi kommer til sommerferien så er ikke båtsalget og issalget like høyt som det har vært fordi vi er i Spania, sier Jullum.

Som ventet
Veksten i første kvartal var sterkt drevet av privat forbruk, som økte med 0,8 prosent i 1. kvartal, opp fra 0,4 prosent i kvartalet før. Justert for sesongvariasjoner var veksten 0,9 prosent, som kommer etter nedgang i både andre og tredje kvartal ifjor, og altså svak oppgang på slutten av fjoråret.

Tallene var ellers som ventet, og noe bedre enn Norges Banks anslag, ifølge Jullum som støttes av kolleger i Nordea og DNB. Selv lå han noe lavere totalt sett som følge av en forventning om høyere investeringer.

- Dette burde være helt nøytralt for rentebanen når det kommer til junimøtet, så dette skal ikke gi noen markedsreaksjon, og det gir det heller ikke, sier han.

Med dagens tall har man en norsk økonomi som vokser med rundt to prosent årsvekstrate. Spørsmålet er om det er svakere enn trend eller om trendveksten er litt svakere, påpeker sjeføkonomen.

- Det vet vi ikke, men vi ser at arbeidsledigheten er stabil og det indikerer at vi er omtrent på trend. Det kan tenkes at trendveksten er litt lavere på grunn av kostnadsnivået og høy kapasitetsutnyttelse, men det finner vi ikke ut før lønnsveksten akselerer. Så jevnt over så er er det en økonomi der veksttakten helt klart har kommet ned, men der det ikke er noe tegn til noe alvorlig konjunkturtilbakeslag. Behovet for å stimulere er ikke eksisterende, sier Jullum.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener forbruksveksten nok var litt gjeninnhenting fra ifjor.

- Det har vært grei vekst i kjøpekraften, så jeg tror vi vil se forsiktig vekst fremover. Det private forbruket vil sørge for at det blir vekst i norsk økonomi, sier Bruce som på den annen side mener boligbyggingen vil bli en brems for økonomien.

Ikke tatt feil
Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets påpeker også at det er forbrukerne som driver veksten i norsk økonomi i første kvartal, mens investeringene trekker ned som i foregående kvartal.

- Miksen er nok ikke sånn Norges Bank ønsker å ha det, men godt i tråd med deres anslag. Det vil derfor være nøytralt for rentesettingen. De har ikke tatt feil og veksttakten er ganske moderat. Det er godt i tråd med forventningene, sier hun til DN.

Annonsevalg
Annonsevalg
image beaconimage beaconimage beacon