Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Miljødirektoratet anbefaler fortsatt blyhagl-forbud

NTB-logoNTB 04.06.2014 NTB

– Ny kunnskap styrker bekymringen for skade på helse og miljø ved bruk av blyhagl også utenfor våtmarksområder. Vår anbefaling er derfor at et generelt blyhaglforbud opprettholdes slik det lyder i dag, sier Miljødirektoratets avdelingsdirektør Marit Kjeldby.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljøverndepartementet vurdert om ny kunnskap tilsier at forbudet mot bruk av blyhagl bør endres til kun å gjelde våtmarksområder og skytebaner.

Direktoratet viser til at bly kan gi skader på dyr, og at bly fra ammunisjon kan spre seg i kjøtt og overføres til mennesker som spiser kjøttet. Bly kan selv ved svært lave konsentrasjoner gi skader, og en endring av dagens blyhaglforbud vil gi en betydelig økning i utslipp, mener Kjeldby.

Naturvernforbundet gleder seg over anbefalingen og mener det er oppsiktsvekkende at politikerne i det hele tatt har diskutert gjeninnføring av blyhagl. Forbundets fagleder Arnodd Håpnes håper derfor at Klima- og miljødepartementet opprettholder dagens ordning og legger saken død. Samtidig er det flertall på Stortinget for å oppheve forbudet. Siste ord i saken er dermed neppe sagt. (©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon