Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Norges Bank-tilbud gir rekordlav pengemarkedsrente

Nettavisen-logo Nettavisen 21.11.2017 Stig Martin Solberg

Norges Banks hovedkontor i Oslo sentrum. © Mahlum ,Wikipedia Norges Banks hovedkontor i Oslo sentrum. Pengemarkedsrenten, tremåneders NIBOR, falt i går til rekordlave 0,71 prosent.

Pengemarkedsrenten NIBOR (renten bankene betaler for lån av hverandre) har nådd tidenes bunnivå. Ifølge DNB Markets ligger hovedårsaken i den kommende jule- og nyttårshøytiden.

- Nedgangen i tre måneders NIBOR fredag og mandag henger trolig sammen med en melding som Norges Bank sendte ut fredag, der sentralbanken informerte at den vil legge ut et F-lån over årsskiftet til en rente som er 15 basispunkter over innskuddsrenten (styringsrenten), skriver analytiker i DNB Markets Kyrre Aamdal i en rapport tirsdag morgen.

Les også: Eksperter: Rekordlav pengemarkedsrente bør gi deg billigere boliglån

Les også: Pengemarkedsrente på bunnivå - bankene beholder gevinsten

Norges Bank opplyste at bankene som deltar i auksjonen, vil få full tildeling og at den ekstra likviditeten ikke trekkes inn gjennom såkalte F-innskudd. F-lån og F-innskudd er instrumenter som primært blir brukt til henholdsvis å tilføre eller redusere likviditeten i banksystemet.

- Rundt årsskifter kan likviditeten i markedene bli lav og bankene ønsker normalt å ha rikelig tilgang på likviditet. I tillegg kan markedets evne til å omfordele midlene mellom bankene rundt årsskiftet bli svekket. Dette kan føre til at renten stiger over årsskiftet, skriver Aamdal.

For å sikre bankene tilstrekkelig likviditet vil altså Norges Bank tilby bankene å låne det de måtte ønske til den angitte renten. All likviditet i dette markedet er per definisjon plassert i Norges Bank. Den enkelte bank har en kvote for slike plasseringer som forrentes til innskuddsrenten (styringsrenten). Dersom en bank har mer innskudd enn kvoten, vil det overskytende bli plassert til reserverenten, som for tiden er minus 0,5 prosent.

- Banken må altså betale 0,5 prosent for innskudd utover kvoten i Norges Bank. Med usikkerhet om det vil være nok likviditet tilgjengelig over årsskiftet, vil bankene i utgangspunktet ønske å sikre seg nok likviditet og være villig til eventuelt å betale reserverenten om likviditetsbeholdningen blir for stor.

Med tilbudet om å låne i Norges Bank til 15 basispunkter over styringsrenten, vet den enkelte bank at den alltid vil ha mulighet til å skaffe tilstrekkelig likviditet over årsskiftet. Banken vil da søke å unngå å komme i en posisjon med innskudd i Norges Bank som overstiger kvoten. Tiltaket fra Norges Bank bidrar dermed til å redusere etterspørselen etter likviditet i kroner. Norske banker med overskuddslikviditet kan velge å swappe likviditeten til dollar. Bankene får da mulighet til å høste av likviditetspremien som er knyttet til dollaren.

- Økt risiko for å måtte plassere overskuddslikviditet til reserverenten her hjemme øker insentivet for å swappe likviditeten til dollar. Dette presser ned terminkursen på dollar. Terminkursen er en viktig byggestein for NIBOR. Kvoteringen av NIBOR tar utgangspunkt i en rente for dollar som via terminmarkedet konverteres til en kronerente. Når terminkursen faller slik som beskrevet her, vil NIBOR gå ned. Den effekten har vært tydelig de siste dagene. Det er rimelig å tenke seg at denne effekten vil påvirke 3m NIBOR ut året. Men etter årsskiftet vil ikke bankene ha det samme insentivet til å holde lavere kronelikviditet, og 3m NIBOR vil kunne gå opp, skrive Aamdal.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon