Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Nye SSB-tall: Så få innvandrerkvinner jobber

Nettavisen-logo Nettavisen 06.09.2018 Gunnar Stavrum
KRITISK: Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erling Wikborg er kritisk til tallene. © Bjørn Inge Bergestuen KRITISK: Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erling Wikborg er kritisk til tallene.

Fremskrittspartiet har betalt Statistisk sentralbyrå for å legge tallene på bordet.

Nye tall som Frp har bestilt fra Statistisk sentralbyrå viser et dystert bilde for sysselsetting blant mange innvandrere.

Bare fem prosent av kvinnene fra Syria og 10 prosent av kvinnene fra Somalia arbeider 30 timer eller mer, viser analysen.

De nye tallene dokumenterer at sosiolog Kjetil Rolness hadde rett i tallkrangelen med SSB. Det er enorme avvik mellom inntrykket fra den offisielle statistikken og virkeligheten.

Til nå har nemlig SSB regnet alle som arbeider en - 1 - time eller mer i uken som sysselsatte. Da blir tallet vesentlig høyere enn hvis man ser på hvor mange som faktisk er i tilnærmet full jobb.

- Jeg mener SSB her ikke bidrar til et korrekt bilde da de bør forstå at folk oppfatter den publiserte statistikken annerledes enn hva som er realiteten, sier stortingsrepresentant Erling Wikborg (Frp) til Nettavisen.

«Berøringsangst»

Wikborg er kritisk til det bildet Statistisk sentralbyrås tall har tegnet, men vet ikke motivasjonen: - Det vil jeg ikke spekulere i, men vi har tidligere sett en berøringsangst hos SSB rundt tall som viser realitetene på innvandrings og integreringsfeltet, mener han.

- Hvordan mener du at vi skal få flere innvandrerkvinner ut i full jobb?

- Mange grep må tas, men noen av de viktigste er å begrense innvandringen sånn at man lettere får integrert de som allerede er her og fjerne særytelser og redusere andre ytelser som gjør at flere innvandrere ser på det som mer eller like hensiktsmessig å motta trygd enn å jobbe, sier Erling Wikborg.

Alle har mindre sysselsetting

De nye tallene som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra  Fremskrittspartiet viser for øvrig at også resten av befolkningen har lavere sysselsetting enn man kan ha fått inntrykk av i tallene fra Statistisk sentralbyrå.

De offiselle tallene viser eksempelvis at 69 prosent av mennene som ikke er innvandrere, er sysselsatt. Men kravet er altså en time i uken, og dersom terskelen settes til minst 30 timer, synker sysselsettingen til 60 prosent.

Blant kvinner er «offisiell» sysselsetting 65 prosent, mens bare 45 prosent arbeider 30 timer eller mer i uken.

Lave tall fra innvandrerland

Fordeles tallene ned på ulike opprinnelsesland, så kommer noen grupper bra ut - mens andre har ekstremt lav sysselsetting.

Normalen blant innvandrere fra Vest-Europa er at rundt 60 prosent arbeider heltid, mens innvandrere fra Irak, Syria og Afrika ligger langt lavere. Bare en av fem innvandrere fra Syria, Eritrea og Somalia er i fullt arbeid, viser de nye tallene.

Det hører med til historien at statistikken viser sysselsettingen i aldersgruppen 15-74 år. Hadde man i stedet sett på yrkesaktiv alder fra 25-66 år, ville innvandrerne kommet enda dårligere ut i forhold til majoritetsbefolkningen på grunn av relativt flere norske pensjonister enn i innvandrerbefolkningen.

Milliardkostnader

Det statlige Brochmannutvalget regnet på livsløpskostadene ved innvandring, gitt at den økonomiske integrasjonen fortsetter like dårlig som tidligere.

Utvalget anslå at en ikke-vestlig innvandrerkvinne ville gi staten livsløpskostnader på 11,6 millioner kroner, mens en mann med samme bakgrunn ville koste samfunnet 6,2 millioner kroner. Dette er forskjellen på hva man yter til felleskassen via skatt, og det man får igjen i offentlige ytelser.

Krangel mellom SSB og Rolness

De nye tallene avgjør debatten mellom SSB og sosiolog Kjetil Rolness fordi de dokumenterer at Rolness hadde rett i sin påstand om sysselsettingen blant enkelte innvandrerkvinner.

Prøv vår valutakalkulator 

Har du fått med deg denne? 

Spill av video på nytt

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon