Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Oljefondet vil selge alle olje- og gassaksjer

Nettavisen-logo Nettavisen 16.11.2017 Henrik B. Meidell

Oljefondet og dets sjef Yngve Slyngstad sitter på olje- og gassaksjer for rundt 300 milliarder kroner. © Erlend Aas ,AFP Oljefondet og dets sjef Yngve Slyngstad sitter på olje- og gassaksjer for rundt 300 milliarder kroner. Frykter for statens formue ved fall i oljeprisen.

Norges Banks hovedstyre anbefaler å selge alle eierandeler i selskaper som driver med olje- og gassutvinning.

Det går frem av et brev fra sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefondets sjef Yngve Slyngstad til Finansdepartementet, datert denne uken.

- Vi konkluderer med at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer, og gir råd om å ta slike aksjer ut av fondets referanseindeks, skriver de to. 

Ikke klimastandpunkt

De kveler umiddelbart enhver mistanke om at sentralbanken med dette går inn i klimadebatten:

- Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter. Det gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, heter det i brevet. 

Sentralbanken har siden oppstarten av fondet gitt råd til departementet om hvordan investeringsstrategien bør utformes for å maksimere avkastningen.  

Skal øke i aksjemarkedet

Olje- og gassaksjene utgjør rundt fire prosent av Statens pensjonsfond - Utland sin totale aksjebeholdning og har per i dag en verdi på 300 milliarder kroner.

Eksponeringen er ventet å øke fremover ettersom fondets eksponering i aksjemarkedet skal økes til 70 prosent.

Oljefondets totale verdi er på nær 8300 milliarder kroner. Det er mer en dobbelt så mye som nåverdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter. 

Verdien passerte 8000 milliarder i august i år. 

Avgjøres neste høst

Beslutninger om sammensetningen av oljefondets referanseindeks skal tas av Finansdepartementet. Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018

– Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, kommenterer finansminister Siv Jensen.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon