Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

SSB-prognose: Oppgang i krabbegir

NTB-logoNTB 07.09.2017
SSB: Boligprisene vil fortsette å falle en stund: Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix © Leveres av NTB Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix SSB-prognose: Oppgang i krabbegir: Forsker Thomas von Brasch presenterer konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix © Leveres av NTB Forsker Thomas von Brasch presenterer konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I juni sa vi «er konjunkturbunnen nådd?» Nå er spørsmålstegnet borte, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Men byråets prognoser fram til og med 2020 viser at oppgangen blir meget moderat.

– Vi tenker oss en konjunkturoppgang i krabbegir, forklarer von Brasch.

Han peker på fem grunner til at Norge har kommet seg gjennom oljeprissjokket i 2014 og følgene det fikk for økonomien:

* Petroleumsinvesteringene har sluttet å falle.

* Kronen har svekket seg mye.

* Finanspolitikken har vært ekspansiv.

* Det samme gjelder pengepolitikken, men historisk lav rente.

* Sterk boligbygging.

Vil virke i mindre grad

Paradoksalt nok ligger forklaringen på hvorfor SSB bare ser for seg et moderat oppsving i de samme punktene.

– Mange av de faktorene som har hjulpet oss til å nå bunnen, vil ha en mer nøytral eller dempende effekt fremover. Da tenker jeg både på finanspolitikken, men også boligbyggingen, som vil reduseres. Vi har nå boligpriser som faller. Kronen venter vi vil styrke seg litt, sier von Brasch til NTB.

SSB venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette gjennom 2018, for deretter å flate ut. Først i 2020 vil boligprisene være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser. I løpet av de tre siste årene har boligprisene økt med hele 20 prosent.

Oppsvinget i Norge vil gi seg utslag i høyere vekst, en arbeidsledighet som gradvis faller til 3,9 prosent i 2020, noe økt lønnsvekst og mer fart i forbruket.

Små forskjeller

Mandag er det valg, og Høyre og Fremskrittspartiet har brukt valgkampen til å skryte av at regjeringen har brakt Norge trygt gjennom en vanskelig økonomisk periode. Men hvor stor del av æren har regjeringen for at det nå snur?

– Vi kaster ikke terning over regjeringens politikk. Men den finanspolitikken som har vært ført, har vært godt tilpasset konjunkturutviklingen. Vi har vært utsatt for et veldig stort sjokk gjennom oljeprisfallet. Det har medført en veldig ekspansiv finanspolitikk, og det har det vært behov for, sier von Brasch.

SSB ser for seg en oljepengebruk på omkring 3 prosent de nærmeste årene, i tråd med den nye handlingsregelen.

– Fremover er det ikke behov for en like ekspansiv finanspolitikk, nettopp fordi vi nå er i en konjunkturoppgang, sier SSB-forskeren.

Fare fra utlandet

Von Brasch er også klar på at valgutfallet vil ha lite å si for den økonomiske utviklingen fremover.

– Hovedbildet er at konjunkturoppgangen kommer uavhengig av hvem som vinner valget.

Derimot ser forskeren andre risikofaktorer som kan forpurre det norske oppsvinget.

– Den store risikofaktoren er det som kan skje internasjonalt, at veksten der blir dårligere enn det vi har lagt til grunn, sier han.

– Samtidig er vi i en situasjon hvor boligprisene faller, og spørsmålet er hvor mye de kommer til å falle. Vi tror de kommer til å falle i år og til neste år.

SSB har i sine prognoser lagt til grunn at oljeprisen vil komme over 60 dollar fatet i 2020.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon