Det var Dagens Næringsliv som gjorde Tine oppmerksom på mulige ulovligheter i relasjonen mellom en leverandør og Tine. Selskapet gikk deretter til Økokrim.

Ifølge Dagens Næringsliv har en Tine-topp i løpet av fire år blitt påspandert 145 middager og 246 barrunder av en selger hos kartongprodusenten Tetra Pak. De to skal ha vært på 30 turer sammen, ifølge avisen, som har sett på reiseregninger fra flere år. Reisemålene skal blant annet ha vært Rio de Janeiro og London.

Tine kjøper varer for over 300 millioner kroner årlig fra Tetra Pak.

– Vi ønsker at Økokrim, som en uavhengig part, skal foreta en uhildet vurdering av om det er begått lovbrudd, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Lars Galtung til Aftenposten.

– Implisitt at Tine-ansatte involvert

Han vil ikke spesifisere hva slags lovbrudd det er snakk om, og heller ikke om det er en norsk eller utenlandsk leverandør det er snakk om.

– Er Tine-ansatte involvert i de mulige lovbruddene?

– Dette dreier seg om relasjonen mellom Tine og en av våre leverandører, så det er implisitt at ansatte i Tine er involvert. Vi kan ikke garantere at Tine ikke har gjort noe ulovlig her, sier Galtung.

Fra perioden 2011 til 2015

Tines konsernsjef Hanne Refsholt sier ifølge en pressemelding at Tine ser svært alvorlig på opplysningene som er fremkommet.

– Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.

Assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe Øren bekrefter fredag formiddag at de har mottatt en henvendelse fra Tine om mulige lovbrudd, men vil foreløpig ikke kommentere saken ytterligere.

Ifølge Dagens Næringsliv er det leverandørrelasjoner fra 2011 til 2015 som skal granskes av Økokrim.