Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Økonomi

Einar Aas kan trekke giganttap fra skatten

Nettavisen-logo Nettavisen 14.09.2018 Heidi Schei Lilleås
Knapt noen har gått like raskt fra å være milliardær til å bli konkurs som krafttraderen Einar Aas. Kraft-traderen Einar Aas bor i en praktfull villa med egen strand og utsikt mot sjøen i Grimstad. Han har figurert med enorme inntekter og milliardformue i skatteligningen i flere år. © Arkivfoto/Google Street View Knapt noen har gått like raskt fra å være milliardær til å bli konkurs som krafttraderen Einar Aas. Kraft-traderen Einar Aas bor i en praktfull villa med egen strand og utsikt mot sjøen i Grimstad. Han har figurert med enorme inntekter og milliardformue i skatteligningen i flere år.

Torsdag varslet tidligere kraftmilliardær Einar Aas (47) fra Grimstad at han kom til å gå personlig konkurs. På noen få dager har kraft-traderen Einar Aas gått fra å være milliardær til å gå personlig konkurs.

Siden 2002 har han hatt en samlet skattelignet inntekt på over 3,5 milliarder kroner. Nå er eventyret over. 

Aas, som på rekordtid har blitt milliardær via egenhandel i kraftkontrakter, går mot personlig konkurs etter å ha satset med skyhøy risiko på at strømprisene (kraftprisene) mellom Tyskland og Norge ville minke utover høsten. Det stikk motsatte skjedde.

Tapene kan være på over to milliarder kroner. Aas har personlig tapt 1,3 milliarder (posisjonene er solgt, alt er tapt).

I tillegg skal Nasdaq ha tapt 100 millioner euro av sine sikringsmidler.

- Kan trekkes fra skatten

Nå forteller skatteekspert til Nettavisen at Einar Aas kan trekke giganttapet fra skatten, og at det offentlige nå kan få giganttap etter Einar Aas-konkursen.

- Tapet til Aas på 1,3 milliarder kan trekkes fra skatten foregående år, bekrefter skatteekspert Ole Gjems-Onstad overfor Nettavisen.

Gunnar Stavrum: Spillet er over for landets mest ukjente milliardær

Etter tapene mandag, ble Aas presset til å legge mer penger på bordet for å dekke meglernes potensielle tap. Da han ikke klarte det, offentliggjorde Nasdaq at han var fallitt. 

«Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs,» skriver Aas i en pressemelding.

Tapene skal være på rundt 1,3 milliarder kroner.

Einar Aas har vært en gullgruve for Grimstad kommune og har sørget for 145 millioner direkte til kommunen i årene 2014, 2015 og 2016. 

- Kan få tilbakebetalt skatt ved å endre ligningen 

Nettavisen har snakket med skatteekspert og professor Ole Gjems-Onstad. 

- Hva skal for at Einar Aas kan få tilbakebetalt skatten han har innbetalt? 

- Det forutsetter at ligningen hans endres disse årene. Det kan gjøres ved en underskuddstilbakeføring, forklarer professoren - og viser til skatteloven. 

«Dersom den skattepliktige kommer under konkursbehandling, kan underskudd for vedkommende inntektsår og tidligere år bare kreves fratrukket inntil det beløp som konkursdebitor tilbakebetaler til kreditorene av udekket gjeld etter konkursen, jf. skatteloven § 14-6 tredje ledd.»

- Ved opphør av virksomhet, oppløsning/likvidasjon og konkurs kan underskudd oppstått i det året næringen opphører, tilbakeføres til fradrag i inntekten i det foregående år, og om nødvendig også til året før det. Slikt krav om tilbakeføring må fremsettes i skattemeldingen. Hvis den skattepliktige har flere virksomheter, er det bare underskudd i opphørsåret knyttet til den opphørte virksomheten, som kan tilbakeføres, utdyper KPMG.

- Vi skal ikke tilbakebetale noe

Nettavisen har snakket med rådmann i

Grimstad, Tone Marie Nybø Solheim. 

Hun avviser at de kan bli nødt til å tilbakebetale noe til Aas. 

- Det har jeg fått bekreftet fra kemneren at vi ikke skal, sier hun - og legger til at:

- Det er kun fremtidige inntekter som blir berørt av dette triste utfallet.  

- Stat og kommune må tilbakebetale

Professor Gjems-Onstad forklarer det imidlertid slik: 

- Det vil være stat og kommune, via kemneren, som eventuelt må tilbakebetale tidligere innbetalt skatt, sier Gjems-Onstad til Nettavisen.

- Det er slik at Aas selv må endre ligningen sin?  

- Alt vil jo gå inn i et konkursbo, så det vil være boet som på vegne av Einar Aas, endrer på hans ligning for tidligere år for at dette skal kunne skje.

Krafttrader Einar Aas i trøbbel - boliger til 150 millioner kroner kan bli tvangssolgt

Prøv vår valutakalkulator 

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon