Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Gartnerhallen saksøker KPMG etter underslag

Nettavisen-logo Nettavisen 08.10.2019 Oda Aarseth
KREVER GIGANTERSTATNING: Gartnerhallen anklager revisjonsfirmaet KPMG for å ha tatt for lett på revisjonsoppdraget. Her ved administrerende direktør Elisabeth Morthen. © Gartnerhallen KREVER GIGANTERSTATNING: Gartnerhallen anklager revisjonsfirmaet KPMG for å ha tatt for lett på revisjonsoppdraget. Her ved administrerende direktør Elisabeth Morthen.

Gartnerhallen krever millionerstatning fra revisorgiganten.

I fjor ble en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen dømt til flere år i fengsel for underslag av 49 millioner kroner. Underslaget ble begått i tidsrommet 2007 til 2017.

Under hele underslagsperioden var KPMG hyret inn som Gartnerhallens revisorfirma. Nå går Gartnerhallen etter KPMG og krever erstattet 35 millioner kroner. Differansen på rundt 15 millioner kroner dekkes inn fra bondens konkursbo og eks-regnskapssjefen.

Gartnerhallen mener revisorfirmaet burde ha avdekket underslaget.

- Jeg har ingen kommentarer til saken nå. Saken skal behandles i retten, og det er ikke riktig av meg å kommentere spørsmål som retten skal ta stilling til, skriver administrerende direktør Elisabeth Morthen i en SMS til Nettavisen.

Rettssaken starter tirsdag.

- Tok for lett på oppdraget

I sluttinnlegget som Gartnerhallen har sendt til Oslo tingrett anklages revisjonsfirmaet for å ha tatt for lett på revisjonsoppdraget.

- Revisjonen kom skjevt ut alt fra begynnelsen (…)Dette har særlig vist seg under revisors planlegging av revisjonen, herunder særlig risikovurderingen av Gartnerhallens virksomhet og avregnings- og regnskapssystemer. 

- Både planleggingen av revisjonen og risikovurderingene av Gartnerhallens økonomiske kjernevirksomhet har vært svært mangelfulle, hevdes det.

Da underslaget ble avdekket i 2017 skal den bokførte leverandørgjelden ha vært mer enn 50 millioner kroner lavere enn den i realiteten var. KPMG skal ikke selv ha oppdaget feil eller misligheter i årsregnskapene før det kom inn et tips.

Da det våren 2018 ble utført en granskning av Gartnerhallens virksomhet, ble det avdekket at selskapet manglet grunnleggende rutiner for internkontroll.

- Brutt god revisjonsskikk

Gartnerhallen mener at KPMG har brutt god revisjonsskikk, og derfor er erstatningsansvarlig overfor Gartnerhallen for det tap som er lidt.

- I tillegg til at revisjonen har vært dårlig planlagt og vært basert på feilaktig risikovurdering og manglende fokus på Gartnerhallens økonomiske kjernevirksomhet, har revisjonen vært svært forutsigbar, og for det meste vært basert på revisjonsbevis som KPMG har fått av den underslagsdømte regnskapssjefen - ofte som excel-lister med gode muligheter for manipulasjon, heter det videre.

Gartnerhallen mener at en revisjon i tråd med god revisjonsskikk hadde avdekket svakhetene i Gartnerhallens internkontroll ved hjelp av kontrolltester og/eller avdekket feilene i regnskapet.

Avslutningsvis erkjenner Gartnerhallen at revisor kan ha krav på en rimelig reduksjon av sitt erstatningsansvar, da Gartnerhallens ledelse også bærer et ansvar for internkontrollen.

Avviser ansvar


AVVISER KRAV:  - Styret kan ikke misligholde sine egne plikter, for så å lempe ansvaret over på revisor, mener KPMG. Her ved kommunikasjonsdirektør Guro Steine.
Foto: KPMG() © Leveres av Mediehuset Nettavisen A/S AVVISER KRAV:  - Styret kan ikke misligholde sine egne plikter, for så å lempe ansvaret over på revisor, mener KPMG. Her ved kommunikasjonsdirektør Guro Steine. Foto: KPMG()

Kommunikasjonsdirektør Guro Steine hos KPMG viser til sluttinnlegget, og sier  KPMG ikke har noen kommentar til saken.

I sluttinnlegget til KPMG bestrides det at kravet på 35 millioner kroner kan føre frem. og at underslaget kunne ha blitt oppdaget. Det vises også til at det er styret og ikke revisor som er ansvarlig for internkontrollen.

- Styret kan ikke misligholde sine egne plikter, for så å lempe ansvaret over på revisor. Gartnerhallens styre hadde god innsikt i driften og kontrollrutinene i foretaket, og KPMG har dessuten kommunisert sentrale forhold av betydning for internkontrollen til styret når det har vært nødvendig.

Fikk manipulert dokumentasjon

KPMG bestrider at de har handlet i strid med god revisjonsskikk.

- Det forhold at saksøker i etterpåklokskapens klare lys kan konstruere mulige revisjonshandlinger som ville kunne ha fanget opp underslaget, betyr selvfølgelig ikke at KPMG har handlet i strid med god revisjonsskikk. 

- KPMG vil anføre at underslaget var svært profesjonelt utført og derfor svært vanskelig å avdekke innenfor rammene av en revisjon, skriver KPMG videre i sluttinnlegget.

Det vises også til at den tidligere regnskapssjefen la frem dokumentasjon som var manipulert til revisor. Samt at vedkommende viste en vilje og evne til å omgå den etablerte internkontrollen.

- Revisor har påpekt ulike svakheter ved Gartnerhallens organisering overfor styret og daglig leder, uten at det har blitt fulgt opp fra styrets og/eller daglig leders side, heter det avslutningsvis. 

Vår mest leste sak det siste døgnet: Innfører full avgift på drivstoff 

Les også: Dødslegen og «de syv dvergene» 

Les også: Slik er Putin på privaten

 Har du fått med deg denne?

NESTE
NESTE
Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon