Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Oljeanalytiker etter første handelsunderskudd på 20 år: – Vi er i en ny æra

E24-logo E24 14.07.2017 Ida Bing

GÅR NED: Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets mener norsk handelsbalanse vil påvirkes av fallende inntekter i petroleumssektoren. © Foto: Vidar Ruud GÅR NED: Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets mener norsk handelsbalanse vil påvirkes av fallende inntekter i petroleumssektoren. Norge har fått sitt første handelsunderskudd på nær 20 år. Oljeanalytiker mener Norge har hatt sine gullår, godt hjulpet av en sterk oljepris.

Fredag kom tallene fra Statistisk sentralbyrå som viser at Norges utenlandshandel går i et underskudd på 756 millioner kroner.

Forrige gang Norge fikk et underskudd var tilbake i 1998.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener vi nå må vende oss til en tid med et lavere oljeprisnivå og nedgang i produksjonen, noe som ha stor betydning for handelsbalansen.

– Vi er inne i en omstilling, hvor samlede inntekter fra petroliumssektoren vil bli mindre, sier Saltvedt til E24.

Ikke like store inntekter

Produksjonen av olje, NGL og kondensat falt med 116.000 per dag til 1,88 millioner fat per dag i juni sammenlignet med måneden før, viser ferske tall fra Oljedirektoratet.

Saltvedt peker på at eksport av olje og gass nå utgjør en mindre andel av eksportinntektene. Og her ser vi allerede resultater, mener Saltvedt.

– Inntektene fra olje vil bli mindre, og ved at vi eksporterer det aller meste, vil dette ha stor betydning for handelsbalansen, det er det ingen tvil om.

Saltvedt peker på at økende oljepriser inn mot 2013 har gitt enorme inntekter, men at vi nå må vende oss til en tid med lavere oljeprisnivå.

– Det betyr at inntektene fra olje ikke vil bli like store fremover, og vi vil heller ikke klare å øke oljeproduksjonen mye. Gassproduksjon kan øke noe, men også prisene på gass har ikke vært like høye. Her har vi ikke hatt den samme flaksen som på oljeprisen, sier Saltvedt til E24.

Saltvedt tar opp at volumene av olje samlet sett har falt mye.

– Vi fokuserer mye på olje, men det er klart at vi nå er inne i en helt ny æra. Jeg tror vi må vende oss til at andelen av den totale vareeksporten samlet sett viser en nedgang i olje og gass.

SAMMENHENG: Saltvedt i Nordea peker på at delen av eksport, som i stor grad omhandler inntektene fra petroliumssektoren, påvirker nedgangen i handelsbalansen. © Foto: Oljedirektoratet SAMMENHENG: Saltvedt i Nordea peker på at delen av eksport, som i stor grad omhandler inntektene fra petroliumssektoren, påvirker nedgangen i handelsbalansen. Gass mer betydningsfull

I juni ble det eksportert naturgass til en verdi av 11,8 milliarder. Dette er en økning på hele 18,1 prosent, viser tallene for norsk utenrikshandel.

Samtidig viser de foreløpige månedstallene en nedgang i gassalget på 0,5 milliarder standard kubikkmeter til 8,6 milliarder.

Saltvedt peker på at gassandelen i norsk eksport vil bli mer betydningsfull fremover, men at gass på langt nær ikke er blitt ansett som en like viktig energikilde som oljen.

– Oljen er for øyeblikket den viktigste, men dette er på vei til å bli endret. Og det må vi ta innover oss, sier Saltvedt til E24.

GASS ØKER: Til tross for en oppgang i gassproduksjon, vil eksportinntektene gi et langt lavere inntektsnivå enn inntektene fra olje. Gassprisene kan ikke vise til den samme flaksen oljeprisen har hatt, mener oljeanalytiker Thina Saltvedt. © Foto: Oljedirektoratet GASS ØKER: Til tross for en oppgang i gassproduksjon, vil eksportinntektene gi et langt lavere inntektsnivå enn inntektene fra olje. Gassprisene kan ikke vise til den samme flaksen oljeprisen har hatt, mener oljeanalytiker Thina Saltvedt. Naturgass blir mer kompetitivt

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB sier til E24 at han er enig i at det ikke fokuseres like mye på gasseksport.

– Det tegner opp til å bli et veldig kompetitivt landskap for naturgass i Europa. Vi har sett at prisene er blitt dysset nedover, og vi tror de vil gå nedover fremover også.

Lavere gasspriser mener analytikeren vil være viktig for den norske handelsbalansen fremover.

– En lav oljepris vil bidra fremover også. Men man skal ikke glemme at oljemarkedet har hatt naturlige svingninger over tid, og det skyldes ikke mangel på olje per se, sier Schieldrop.

Han peker på sammenfallet mellom konsum, investeringer og produksjon, samtidig som at oljeproduksjonen i USA legger en demper på prisen.

– Hva tenker du om at vi er «på vei mot en ny æra»?

– Alt dreier seg om å se tidsperspektivet. Snakker vi et halvår, tre år eller 25 år fremover. Men det er jo klart at over tid vil teknologien endre skillelinjene mellom olje og elektrisitet. Altså kull, olje, gass, sol, vind, kjernekraft, hydrokraft og alt som er, ramser analytikeren opp.

Scheildrop mener fremtiden vil knyttes til kostader ved andre produksjonsformer enn olje.

– Det vil ikke handle om hva det vil koste å produsere olje, men derimot hva det vil koste å produsere noe annet.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra E24.no

image beaconimage beaconimage beacon