Hellas' flagg bestående av ni blå/hvite striper og et hvitt kors symboliserer:

1 / 12 spørsmål Havet og himmelen Frihet og den gresk-ortodokse kirke Havet og snøen på fjellet Olympus Havet og den gresk-ortodokse kirke