Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Storkrangel om Nordkapplatået: – Jeg har sluttet å la meg sjokkere

VG-logo VG 15.09.2020 Lars Hægeland, Ole Løkkevik, Synne Eggum Myrvang
NORDKAPPLATÅET: Platået på Nordkapp (i forgrunnen) mens solen forsvinner i havet. En millionkontrakt og påstander om inhabilitet står sentralt i en strid om hvorvidt det kan tas betalt for parkering ved Nordkapplatået. © Foto: Terje Mortensen NORDKAPPLATÅET: Platået på Nordkapp (i forgrunnen) mens solen forsvinner i havet. En millionkontrakt og påstander om inhabilitet står sentralt i en strid om hvorvidt det kan tas betalt for parkering ved Nordkapplatået.

Storkrangel om Nordkapplatået: – Jeg har sluttet å la meg sjokkere

En krangel om hvorvidt det kan tas betalt for parkering ved Nordkapplatået har satt full fyr i det politiske miljøet i kommunen. En millionkontrakt og påstander om inhabilitet står i stridens kjerne. Nå har kommunedirektøren fått sparken.

Publisert: 15.09.20 kl. 12:48 Oppdatert: 15.09.20 kl. 14:12

– I Nordkapp er det ingen grenser for hva som kan skje. Jeg har sluttet å la meg sjokkere, sier Kari Lene Olsen.

Hun leder Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Nordkapp kommune.

Det hele startet med et vedtak i kommunestyret den 23. juni i år, hvor et flertall i kommunestyret vedtok at hotellkjeden Scandic, som drifter Nordkapplatået, ikke kunne ta betalt for parkering på platået.

Dette var stikk i strid med rådmannens innstilling.

«Kommunestyret innvilger ikke løyve i henhold til søknad fra Scandic Hotels AS da alle vilkårene i henhold til friluftslovens §14 ikke er oppfylt», het det i vedtaket.

I etterkant av møtet har det blitt reist flere spørsmål. Blant annet om inhabilitet og lovligheten til vedtaket.

Blant dem som stemte for vedtaket var Heidi Holmgren (Sp). Hennes ektemann Bernt Magne Holmgren driver til daglig Nordkapp Camping AS og eier brorparten av aksjene i selskapet. I tillegg til dette var Heidi Holmgren styreleder i Nordkapp og omegn turlag frem til februar i år.

Holmgrens mulige inhabilitet ble ikke behandlet på møtet.

– Vi fra Arbeiderpartiet prøvde å peke på det, men ble ikke hørt, sier Olsen.

VG har gitt Holmgren-paret muligheten til å uttale seg i saken. Utover å kommentere noen faktuelle opplysninger, har de ikke svart på våre spørsmål.

Millionkontrakt dukket opp på mystisk vis

Sentralt i påstanden om inhabilitet står en svært lukrativ kontrakt inngått mellom Rica (nå Scandic) og Nordkapp motell (nå Nordkapp Camping) i 1991.

En oktoberdag i 2019 dukket det opp fire konvolutter i rådmannens posthylle med ukjent avsender. Konvoluttene som inneholdt en kopi av kontrakten var adressert til de fire gruppelederne i kommunestyret.

Avtalen sikrer Nordkapp motell 15 prosent av Ricas årlige overskudd, og kan dermed tjene penger hvis Scandics drift gir avkastning. I tillegg får selskapet forkjøpsrett dersom Rica av en eller annen grunn skulle velge å selge sin virksomhet. Om ikke selskapet benytter seg av forkjøpsretten, får Nordkapp motell likevel 15 prosent av en mulig salgssum.

I et brev sendt fra Scandic til Nordkapp kommune den 15. juli i år hevder selskapet at Nordkapp camping har mottatt i underkant av en million kroner per år i perioden 2014–2018.

Distriktsdirektør i Scandic, Knut Sigurd Pettersen, skriver i en e-post til VG at avtalen er av privatrettslig karakter og noe de normalt ikke kommenterer.

– Avtalen det vises til her, er en avtale vedrørende driften av Scandic Nordkapp, et hotell som ikke ligger på Nordkapp-platået, men i Skipsfjorden 25 kilometer fra platået. Avtalen ble etablert i forbindelse med oppføring av hotellet som eies av Rica Eiendom hvor Scandic Hotels er leietager, skriver Pettersen.

Rapport: – Holmgren var inhabil

VG har fått tilgang til en hittil upublisert saksutredning datert 4. september, ført i pennen av advokat Rune Fjeld på vegne av Nordkapp kommune.

Rapporten konkluderer med at Holmgren var inhabil og at vedtaket kommunestyret fattet derfor er ugyldig. Rapporten legger til grunn både kontrakten mellom hotellet og paret Holmgren, samt Heidi Holmgrens rolle som leder av turlaget.

– Det er vanvittig at vi har en posisjon som lager sine egne regler og hever seg over norsk lov, sier Olsen.

VG har vært i kontakt med advokat Rune Fjeld. Han ønsker ikke å kommentere utredningen, og viser til rådmann Einar Arild Hauge.

Rapporten skal etter planen behandles av kommunestyret den 29. september.

Ba rådmann om å trekke seg

Torsdag vedtok kommunestyret i et ekstraordinært møte å frita nåværende kommunedirektør Einar Arild Hauge fra arbeidsplikten og la påtroppende rådmann Stig Kjærvik tiltre samtidig. Hauge tilbys å være rådgiver ut ansettelsesperioden sin – som er ut måneden.

Hauge sier til VG at han ble bedt om å fratre av ordføreren på mandag, men ga da beskjed om at han ville forholde seg til arbeidsavtalen sin, som utgår 30. september.

– Jeg har en advokat, og har bedt om å få begrunnelsen og saksdokumentene. Så må jeg gjøre en vurdering av innholdet i vedtaket. Men på generell basis må jeg bare si at jeg er veldig skuffet, sier rådmannen til VG.

Vedtaket ble gjort i et ekstraordinært møte som ordføreren Jan Olsen kalte inn til tidligere i uken, der sakslisten var unntatt offentlighet. VG fikk imidlertid bekreftet fra flere kilder at det var dette møtet skulle handle om.

– Dette er merkelig all den tid han bare har tre uker igjen av sin kontrakt. Han skulle overlappe den nye rådmannen med en uke, sier Arbeiderpartiets Kari Lene Olsen.

Ordfører Jan Olsen skriver i en SMS til VG at bakgrunnen for at det ble kalt inn til ekstraordinært møte om denne saken, er at fast ansatt kommunedirektør kunne tiltre før tiden og dermed overta for midlertidig kommunedirektør.

Når det gjelder saksutredningen om inhabilitet, svarer ordføreren at han ikke kjenner til denne. Han gir heller ingen kommentar til Ap-politikerens påstand om at de har forsøkt å løfte spørsmålet om inhabilitet, uten å ha blitt hørt.

Publisert: 15.09.20 kl. 12:48 Oppdatert: 15.09.20 kl. 14:12

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon