Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Sportjavascript:;

Krangler om klausul i Ingebrigtsen-kontrakt

VG-logo VG 11.01.2019 Sindre Øgar
I STRID MED RBK: Kåre Ingebrigtsen før eliteserieoppgjøret mot Lillestrøm 16. mai i fjor. © Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix I STRID MED RBK: Kåre Ingebrigtsen før eliteserieoppgjøret mot Lillestrøm 16. mai i fjor.

Kåre Ingebrigtsen (53) hadde avtalefestet en sluttpakke i sin Rosenborg-kontrakt. Nå strides partene om denne klausulen er lovlig eller ikke.

– I henhold til arbeidsmiljøloven har RBK ikke anledning til å inngå arbeidsavtaler med trenere hvor det stilles som betingelse for ansettelse at vedkommende fraskriver sitt stillingsvern. Slik fraskrivelse er kun rettsgyldig inngått når arbeidstaker er virksomhetens øverste leder, argumenterer Ingebrigtsens advokat Stein Kimsås-Otterbech i sluttinnlegget som er sendt Sør-Trøndelag tingrett.

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun møter Rosenborg i retten 21. januar. De to mener de er ugyldig avskjediget og krever erstatning fra RBK.

Øverste leder?

Ingebrigtsen har allerede fått utbetalt tre millioner kroner i etterlønn av Rosenborg, riktignok mot sin vilje, siden Ingebrigtsen mener avskjedigelsen er ugyldig. Etter det VG forstår skal dette være sluttpakken partene ble enige om da ny kontrakt ble signert 15. juli 2016. Det er snakk om ett års etterlønn.

53-åringen mener han har krav på mer, og kanskje erstatning for fremtidig inntektstap for hele kontraktsperioden til 31. desember 2020.

Da kan det være snakk om så mye som 10 millioner kroner ekstra.

RBK mener på sin side at fratredelsesklausulen er gyldig.

– Som hovedtrener i RBK hadde Ingebrigtsen det øverste sportslige ansvaret, og dermed det øverste ansvaret for RBKs kjernevirksomhet. Ingebrigtsen må følgelig anses som virksomhetens øverste leder i RBK, skriver Rosenborg-advokat Kristian Nordheim i sitt sluttinnlegg.

Ingebrigtsen mener derimot at hans ansvar var begrenset til å trene og være sportslig leder for A-laget. Ingebrigtsen hadde ikke noe selvstendig ansvar i RBK utover laguttak, kampledelse og sportslige disposisjoner, mener advokaten hans.

Rosenborg mener at vilkårene for avskjed, der man må fratre stillingen øyeblikkelig, er oppfylt uansett hva retten skulle mene om fratredelsesklausulen.

– Forut for at styret i RBK valgte å terminere Ingebrigtsens ansettelsesforhold i RBK, ble det over tid avholdt gjentatte møter og samtaler med Ingebrigtsen, hvor temaet har vært hvilke krav og forventninger som gjelder til hans stilling som hovedtrener i RBK, samt at styret etterlyste utvikling, melder RBKs advokat.

Fikk meldinger fra styret

En oppsigelse, som er en mildere form for fratredelse, vil også være gyldig, ifølge RBK.

– Til tross for at Ingebrigtsen fikk meldinger fra styret om at manglende forbedring kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet, skjedde det ingen endring, skriver Nordheim.

Ingebrigtsen mener at avskjeden er ugyldig, uavhengig av hva retten mener om den omtalte klausulen.

- Ingebrigtsens arbeidsavtale inneholder både en bestemmelse om ensidig rett for RBK til avslutning av ansettelsesforholdet mot etterlønn, og bestemmelser som gir RBK mulighet til oppsigelse av arbeidsforholdet etter vanlige regler, uten utbetaling av etterlønn. Dette gir RBK en ensidig rett til å bestemme hvorvidt de vil overholde etterlønnsforpliktelsen eller om de vil omgå den ved å følge oppsigelsesreglene som skal være fraskrevet etter arbeidsmiljøloven § 15-16. Det er ikke rettslig adgang til rettsgyldig å avtale en slik kombinasjon av bestemmelser, mener Ingebrigtsens advokat.

PS! Hverken RBK-advokat Kristian Nordheim eller Ingebrigtsen-advokat Stein Kimsås-Otterbech ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt.

Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Har du fått med deg denne?   

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon