Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

VG-logo VG 21.11.2020
IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. © Foto: Bjørn S. Delebekk IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll.

Det er prisverdig at norsk presse, gjennom VG og Nettavisen, har satt søkelys på et så viktig tema som overgrep i og rundt idretten. Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle barn skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Dette er en realitet vi må være beredt til å håndtere, og historier det er viktig at vi lytter til. Det er modige stemmer som nå står fram med sine historier og hver stemme er viktig! Og vi må gjøre det enklest mulig å si ifra.

Berit Kjøll, Idrettspresident

På alle arenaer i idretten, er det en risiko for at trakassering og overgrep kan skje. Mer enn halvparten av medlemmene i idretten er barn og unge, og vi har trenere og ledere med stor påvirkning på utøvere. Dette gjør at vi må være spesielt årvåkne og bevisste, og ta ansvar for å håndtere saker når de oppstår. Dette er vårt felles ansvar.

Norges idrettsforbund har de siste ti årene jobbet systematisk og seriøst for å minimere risikoen for at seksuelle overgrep skal skje i våre 11 000 idrettslag – dette er et arbeid vi prioriterer høyt. Politiattest, retningslinjer mot trakassering og overgrep, og veiledere for hvordan håndtere slike saker, dedikerte fagressurser i organisasjonen, og flere utadrettede forebyggende tiltak som kurs og kampanjer og målrettet kommunikasjon til organisasjon er noen eksempler. Retningslinjene beskriver også forskjellige risikosituasjoner sett opp mot trakassering og overgrep, og gir råd. Samtidig vil vi understreke at dette er et arbeid hvor vi alltid kan bli bedre på. Overgrep skal ikke skje.

Det er viktig for oss å nå ut til utøvere, trenere og ledere i idretten. Det er der idretten skjer, og dessverre også der overgrep finner sted.

Alle i idretten må ta tak i dette, og være vårt ansvar bevisst. NIF sentralt, idrettskretser og særforbund står sammen i dette arbeidet. Derfor er det så viktig at retningslinjene for hvordan trening skal skje i trygge rammer, blir fulgt opp i idrettslaget hver eneste dag.

Så lenge det er en risiko for slike hendelser, vil NIF fortsette vårt arbeid på dette området. Det innebærer mer forskning, enklere varslingsrutiner og ytterligere forsterkning av vår kommunikasjon ut til idrettslagene. Vi i norsk idrett tar dette på største alvor og ber alle frivillige og ansatte om at vi gjennom felles og styrket innsats kan jobbe for vårt tydelige mål om nulltoleranse for seksuelle overgrep i norsk idrett.

Slik skal vi sammen sikre trygge miljøer for alle og leve opp til vår visjon om å skape idrettsglede for alle.

Publisert: 21.11.20 kl. 17:48

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon