Husker du navnet på den populære sosiale medieplattformen som ble opprettet av Google i 2004?

1 / 15 spørsmål Hello Google Buzz Orkut All Instant Messenger