U gebruikt een verouderde browser. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Meest recent

Bitcoin is beter dan de euro en wel hierom

Logo Newsmonkey Newsmonkey 14/02/2018 Dominique Dewitte
© Aangeboden door Newsmonkey

Bitcoin is tegenwoordig bijna iedere dag in het nieuws, maar veel mensen lijken het niet te snappen. Nochtans is het eigenlijk niet moeilijk. De werking van de bitcoin is veel eenvoudiger te begrijpen dan die van de euro, want hij vertoont veel gelijkenis met het goudstuk.

Zoals elke innovatie doet ook de bitcoin vele vragen rijzen. Maar de cryptomunt heeft wel de verdienste tastbaarder en betrouwbaarder te zijn dan een munt die op arbitraire wijze wordt beheerd door een centrale bank en lidstaten die insolvabel zijn.

Dat schrijft Gaspard Koenig, een Frans intellectueel, schrijver en directeur van de Franse denktank Generation Libre, in een opiniestuk in de zakenkrant Les Echos.

De werking van de bitcoin is volgens Koenig dan ook veel makkelijker te begrijpen dan die van de euro. Want het vertrouwen dat we hebben in de eurobiljetten die we in onze portefeuille houden, berust - sinds in 1971 de goudstandaard werd opgegeven - enkel nog op een overdreven vertrouwen in roekeloze staten. Hun aantal wordt beslist door een centrale bank die op eigen houtje kan beslissen wie ze rijker maakt en wie armer (de huidige stimulus wordt dan ook verondersteld aan de basis te liggen van menige bubbel). Banken genieten dan ook nog eens van het voorrecht om geld uit te lenen dat ze niet eens bezitten. (Het zogenaamde fractional-reserve banking of fractioneel bankieren, dat wil dat commerciële banken slechts een deel van de hun toevertrouwde middelen in direct beschikbare vorm moeten aanhouden.)

Niemand kan bitcoins creëren uit het niets

Net daarom is de werking van de bitcoin veel eenvoudiger te begrijpen dan die van de euro, want hij vertoont veel gelijkenis met een goudstuk, schrijft Koenig. (De voorloper van de bitcoin heette trouwens niet voor niets ‘Bit Gold”.)

  • Om te beginnen is de bitcoin beperkt in aantal (er zullen er maximaal 21 miljoen worden gemaakt) en beschermd tegen elke interventie door derden.
  • Het ‘minen’ (ontmijnen) doet zijn naam alle eer aan en is vergelijkbaar met het werk van de goudzoekers in het industriële tijdperk.
  • Niemand kan bitcoins creëren uit het niets en elke bitcoin is onderworpen aan de gedecentraliseerde controle van het netwerk.
  • Tenslotte kan niemand een bitcoin vernietigen: iedereen bewaart zijn kapitaal in de vorm van een persoonlijke geheime sleutel, die dienst doet als de eigen bank.
  • Elektronische portefeuilles laten toe de bitcoins altijd met zich mee te dragen, als waren het goudstaven.
  • En in tegenstelling tot uw spaargeld - het product van een bank met als enige garantie een insolvabele staat - kan de bitcoin dus ontkomen aan inbeslagname door een centraal bestuur, het failliet van een bank, hyperinflatie en oorlog.
© Aangeboden door Newsmonkey

Geld heeft op deze manier haar originele functie heroverd: een eenvoudig en neutraal ruilmiddel dat niet wordt beïnvloed door landsgrenzen of de grillen van de politiek.

Laat de burger zijn financiële onafhankelijkheid heroveren

Uiteraard rijzen er terechte vragen met betrekking tot de bitcoin, net als dat bij elke menselijke innovatie het geval is. Wat met de ecologische kost van het ‘minen’ en de voorliefde voor deze munt in criminele milieus? Toch schiet men best niet te snel op de boodschapper met grote termen, zoals ‘de strijd tegen terrorisme’ en andere retorische oneliners.

Volgens Koenig wacht de missie die de Franse regering aan een oud vice-gouverneur van de Banque de France heeft opgelegd dan ook eenzelfde lot als het fameuze rapport Théry uit 1994. In dat rapport werden aan toenmalig premier Edouard Balladur de ‘beperkingen van het internet’ duidelijk gemaakt. (Zo schreef de als uiterst competent omschreven academicus Gérard Théry dat het internet 'op geen enkele manier geschikt was om commerciële diensten aan te bieden'. Hallo, Amazon!?)

Dus eerder dan aan het IMF te vragen om de financiële stabiliteit te herstellen (alsof de quantitative easing een garantie op financiële stabiliteit biedt!), zou Frankrijk beter het voorbeeld van Japan volgen en de bitcoin officialiseren als betaalmiddel, besluit Koenig.

"De staat zou zo misschien haar voorrecht op de gelddrukpers verliezen, maar de burger kan er enkel financiële en morele onafhankelijkheid bij winnen."

Video opnieuw afspelen
Info reclamekeuze
Info reclamekeuze

Newsmonkey.be

image beaconimage beaconimage beacon