U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks wat op

Logo RTL Z RTL Z 16-5-2018 RTL Z

De 408 miljoen euro die de Nederlandse overheid heeft gepompt in het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden heeft haast geen effect en ook de gezondheidswinst is gering. Sterker nog, met minder geld was waarschijnlijk hetzelfde bereikt.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek 2017. Het is voor het eerst dat de Rekenkamer de effecten van de investeringen in verbetering van de luchtkwaliteit onderzoekt.

In totaal werd er tussen 2006 en 2015 408 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het geld ging naar acht samenwerkingsprogramma tussen de rijksoverheid, gemeenten en provincies bedoeld om schadelijke fijnstof afkomstig uit uitlaatgassen terug te dringen.

2 procent minder uitstoot

Het verkeer is een van de grootste verpesters van luchtkwaliteit in Nederland. Daarom werden er onder andere subsidies vertrekt voor het achteraf inbouwen van roetfilters en slooppremies voor personen- en bestelauto's. 

"Acht landelijke verkeersmaatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) hebben geleid tot 2 procent minder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen", concludeert de Rekenkamer.

Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks wat op © Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks wat op Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks wat op

Effect op gezondheid vrijwel nihil

Howel er dus wel degelijk minder schadelijke uitstoot is, is de winst voor de gezondheid door die verminderde uitstoot is vrijwel onmerkbaar. Tussen 2006 en 2015 zijn er 1150 levensjaren gewonnen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamer.

Door de maatregelen is de totale ziektelast, de hoeveelheid schade die wordt veroorzaakt door ziekte in Nederland, afgenomen met minstens 0,01 procent, concludeert de Rekenkamer. Dat is niet bepaald veel. Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor zo'n 5 procent van de ziektelast in Nederland.

"Bij een afname van 0,01 procent schat het RIVM de totale gezondheidsbaten op minimaal 94 miljoen euro", aldus de Rekenkamer. 

'Minister had moeten controleren'

De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet tussentijds gecontroleerd heeft wat de effecten van de maatregelen waren. "Als de minister wel inzicht had gehad in de effecten van de afzonderlijke 8 maatregelen had zij met minder geld waarschijnlijk dezelfde emissiereductie kunnen bereiken", aldus de Rekenkamer.

Meer op rtlz.nl:

Factcheck: de beroerde luchtkwaliteit van Nederland

Uitstoot broeikasgassen gedaald, doel nog niet in zicht

Info
Info

Meer van RTL Z

image beaconimage beaconimage beacon