U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Helft van uitbetaalde toeslagen klopt niet en moet gecorrigeerd worden

Logo NU.nl NU.nl 8-11-2019 NU.nl
© Aangeboden door Sanoma Digital The Netherlands BV

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf worden gecorrigeerd, blijkt uit onderzoek van het CPB. Drie op de tien huishoudens vragen te veel aan en moeten later terugbetalen.

Het blijkt lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag huishoudens recht hebben. Daardoor ontvangen ze regelmatig te veel of te weinig toeslag, aldus het Centraal Planbureau. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of tot nabetalingen.

In 2018 ontvingen ongeveer zes miljoen huishoudens zo'n 12 miljard euro aan inkomensondersteuning via toeslagen: huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Bij huurtoeslag krijgen vier op de tien huishoudens na afloop van het jaar nog een deel van hun toeslag; bij kindgebonden budget is dit in twee op de tien gevallen zo.

Complex toeslagenstelsel

Het toeslagenstelsel is op meerdere punten complex, zegt het CPB in het onderzoek. Huishoudens moeten goed van de voorwaarden op de hoogte zijn om in aanmerking te komen voor een toeslag.

Bij de geboorte van een kind of het bereiken van de pensioenleeftijd zullen de voorwaarden vaak veranderen, maar dat is niet altijd bekend. Daarbij moeten huishoudens hun toekomstige inkomen goed kunnen inschatten omdat het gaat om het verzamelinkomen op jaarbasis. Juist bij huishoudens met een minimumloon en wisselende inkomsten is dit lastig in te schatten.

Ook moet de toeslag actief worden aangevraagd, en voor huishoudens met minder cognitieve capaciteiten kan het aanvraagproces te ingewikkeld zijn.

Er zijn ook grote groepen Nederlanders die wel recht hebben op toeslag, maar dit niet aanvragen. Ongeveer een op de tien huurders die recht heeft op huurtoeslag vraagt die niet aan. Van de ouders die recht hebben op kindgebonden budget vraagt zelfs 15 procent dit niet aan.

Info
Laden...

XD Load Error

Info

meer van NU.nl

image beaconimage beaconimage beacon