U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Henk Nijboer wil dat vrouwen de bestuurskamers gaan genezen van schofterigheid

Logo RTL Z RTL Z 18-10-2017 RTL Z / Frederieke Hegger

PvdA-kamerlid Henk Nijboer trekt ten strijde tegen de in zijn ogen 'schofterige' bestuurders, die geen oog meer hebben voor wat er speelt in de samenleving. Meer vrouwen en jonge mensen in de boardroom moet ze op andere gedachten brengen.

Henk Nijboer (34) is financieel specialist van de PvdA en heeft al jaren een eenduidige missie. Hij zit de topbestuurders achter de vodden, van farmaceuten tot topbankiers.

In 2015 bijvoorbeeld, toen bestuursleden van ABN Amro het 'waagden' hun salaris te verhogen met een ton. Wat overigens prima mocht, volgens de wet, maar Nijboer vond het verwerpelijk.

"Ik ben boos", zei hij bij EenVandaag. "Ik vind het moreel en ethisch volstrekt onbegrijpelijk en onuitlegbaar dat je een ton extra salarisverhoging krijgt, terwijl medewerkers worden ontslagen."Tegen de bankiers: "Doe het niet, gedraag je als een nette burger."

Andere regels

Dat vingertje van Nijboer komt regelmatig terug. Zo viel hij twee weken geleden uit tegen 'het schofterige gedrag van de farmaceutische industrie'. Een industrie die haar 'marktmacht uitbuit' en gekenmerkt wordt door 'excessieve' winsten en salarissen.

Maar als die topbestuurders zich gewoon aan de regels houden, is het dan niet naïef, om elke keer achteraf te klagen over gedrag dat prima mag van de wetgever? Zijn er dan niet gewoon andere regels nodig?

"Met fiscalisten heb ik ook constant die discussie. Die zeggen: ja, dan moeten jullie die wetten maar aanpassen. Maar als je in een straat woont waar iedereen doet wat hij mag, dan wil niemand daar leven."

"Niemand wil buren die alles doen wat van de wet mag, die alle mazen maar opzoeken. Dat is onleefbaar. We hebben ook een beetje goed gedrag nodig, zeker bij mensen aan de top, om een land leefbaar te houden."

Populisme?

Sommige mensen zouden dit links populisme noemen: steeds maar de rijke elite aanwijzen als boosdoener. Nijboer vindt dat onzin: "Nee, bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid. Als zij gedrag vertonen dat maatschappelijk niet door de beugel kan, is het ook een taak van de politiek om dat aan de orde te stellen." 

Hoe komt het toch dat die bestuurders nog altijd opschrikken van de maatschappelijke ophef? "Dat is een goede vraag. Het komt denk ik ook doordat de bestuurskamers veel te weinig divers zijn. Nederland loopt echt ver en ver achter als je kijkt naar diversiteit. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de man-vrouwverhouding, maar ook naar leeftijd." 

Te weinig vrouwen

"In de raad van besturen zitten veel grijze mannen van vijftigplus en in de raad van toezicht zitten alleen maar vijfenzestigplussers. Dat zijn mensen die allemaal een beetje in dezelfde wereld leven. Daar krijg je echt slechtere besluitvorming van."

In Nederland is slechts 6,2 procent van de bestuurders vrouw. In raden van commissarissen is dat 24,6 procent. Het streefgetal van 30 procent is nog ver weg en veel vooruitgang is er ook niet de afgelopen jaren: het percentage vrouwelijke bestuurders nam zelfs af.

Nijboer: "We zijn de afgelopen vijf jaar bijna niks opgeschoten, daarom ben ik nu ook voor een vrouwenquotum. Anders komt het er niet van."

© Aangeboden door RTL Nederland

Quotum

Maar als diversiteit het streven is, zou er dan ook een quotum moeten komen met betrekking tot migratie-achtergrond en leeftijd? "Nee, maar je moet er wel rekening mee houden," zegt Nijboer.

Door streefaantallen in bestuursstatuten op te nemen bijvoorbeeld. "Je hoeft niet alles bij wet af te dwingen." Maar bij de man-vrouwverhouding schiet het echt niet op, dus er zit niks anders op, vindt Nijboer.

Ongelijkheid

Niet alleen de kloof tussen bestuurskamer en burger zit hem hoog. Nijboer is bang dat de verschillen op meer vlakken groter worden, zeker nu Rutte III aantreedt. "Mijn grootste zorg is dat de ongelijkheid toeneemt en dat daardoor niet iedereen meer een kans krijgt om wat van zijn leven te maken."

"Dat is rechts-conservatief beleid: dat mensen die het al goed hebben het op zich wel redden en dat er niet meer wordt omgekeken naar mensen die wat op achterstand staan. Dat ontwricht uiteindelijk de samenleving."

Sterk en sociaal

Als de Kamerleden van de PvdA-fractie vergaderen, dan kijken de vriendelijke ogen van Wouter Bos en Willem Drees over hun schouder mee. De muren van de vergaderzaal hangen vol met verkiezingsposters uit betere tijden. De Partij van de Arbeid ging deze verkiezingen van 38 naar 9 zetels.

Nijboer: "Ik werd lid toen het motto nog 'sterk en sociaal' was: een sterke economie was nodig om ook sociaal te kunnen zijn. Maar andersom is het ook zo: als je geen sociaal land bent, kun je ook niet sterk zijn. Als we met z’n allen tegen elkaar worden opgezet, dan blijven mensen achter. Dan word je nooit een sterke economie."

Vechten

Zijn wij nu een sociaal land? Het is even stil. "Internationaal gezien zijn wij redelijk gelijkmatig, maar er zijn wel zorgen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de zorg. Over wonen. Het staat wel onder druk."

Maar als Nederlanders een meer gelijkwaardig verdeeld land hadden gewild; hadden ze dan niet meer op linkse partijen gestemd? "Ja, maar goed. Ik sta voor mijn idealen. Wij zijn met zijn negenen gekozen en daar vechten we voor. En de volgende keer ga ik er meer mensen van overtuigen dan nu gelukt is."

RTLZ spreekt de komende weken met de (nieuwe) financieel specialisten van Tweede Kamerfracties over hun ambities. Henk Nijboer is de tweede. Eerder spraken we met Renske Leijten (SP).

Info
Laden...

XD Load Error

Info

Meer van RTL Z

image beaconimage beaconimage beacon