U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Meer doden per jaar in agrarische sector dan in de bouw

Logo RTL Z RTL Z 21-7-2018 RTL Z

De kans op een dodelijk ongeval is in de agrarische sector groter dan in de bouw. De afgelopen tien jaar kwamen 190 mensen te overlijden in de sector, gemiddeld 19 per jaar.

​Dat komt neer op zes doden per 100.000 banen, zonder ondernemers en gezinsleden mee te tellen. Ter illustratie: in de bouw zijn dat er vijf per 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

Meer doden per jaar in agrarische sector dan in de bouw © iStock Meer doden per jaar in agrarische sector dan in de bouw

Aanrijdingen oorzaak meeste doden

In 41 procent van de dodelijke ongelukken wordt een werknemer, ondernemer, leverancier of zelfs een kind op of rond het boerenbedrijf aangereden.

De Inspectie noemt het aantal ongevallen in de agrarische sector dan ook 'zorgwekkend' hoog. Inspectiebezoeken aan bedrijven in de branche geven ook geen rooskleurig beeld: er worden bijzonder veel ondernemers op de vingers getikt.

Machines gevaarlijk

Loonwerkbedrijven blijken het massaal niet zo nauw te nemen met de veiligheidsvoorschriften. Er werden 131 inspecties uitgevoerd en liefst 83 procent van de bedrijven bleek regels te overtreden.

Vooral het afschermen van bewegende delen van machines liet te wensen over, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Pluimveesector: zorgwekkend

Ook in de pluimveesector trof de inspectie 'zorgwekkende' zaken aan. Bij alle inspecties bleken werknemers blootgesteld te worden aan agrarisch stof of dieseluitsoot.

Ook zijn er het afgelopen jaar meerdere dodelijke ongelukken gebeurd door gebruik van gebrekkige verreikers (een soort tractoren met een uitschuifarm).

Rugklachten

Ook in andere deelsectoren gaat er veel mis. Zo lopen champignonplukkers grote kans op rugklachten omdat de champignonbedden te diep zijn. Ook wordt op veel plekken nog met latexhandschoenen gewerkt, wat tot huidirritatie kan leiden.

Onder meer in de glastuinbouwsector werd gekeken naar overtredingen van de arbeidstijdenwet, naleving van het minimumloon, vreemdelingen en uitzendwerk.

Bijna de helft van de inspecties leverde ook hier weer tekortkomingen op. Zes op de tien overtredingen hadden te maken met de arbeidstijdenwet die niet werd nageleefd. In 21 procent van de gevallen kregen mensen niet het minimumloon uitbetaald voor hun werk.

Komt niet vanzelf goed

De Inspectie SZW schrijft verder dat het intensief zal blijven controleren, omdat uit het verleden is gebleken dat als er minder wordt gecontroleerd de arbeidsomstandigheden verder verslechteren.

Info
Laden...

XD Load Error

Info

Meer van RTL Z

image beaconimage beaconimage beacon