U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

‘Belastingplan vergt zeker 5 miljard, anders zal het mislukken’

Logo NRC NRC 14-6-2014 NRC
Willem Vermeend denkt dat de beoogde grondige herziening van het belastingstelsel zal “mislukken” als het kabinet Rutte II niet bereid is daar flink in te investeren. © ANP / Martijn Beekman Willem Vermeend denkt dat de beoogde grondige herziening van het belastingstelsel zal “mislukken” als het kabinet Rutte II niet bereid is daar flink in te investeren.

De beoogde grondige herziening van het belastingstelsel zal “mislukken” als het kabinet Rutte II niet bereid is daar flink in te investeren. “Er moet zeker 5 miljard euro bij.” Dat zegt voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend.

Vermeend, voor de PvdA staatssecretaris in de twee Paarse kabinetten Kok, was de architect van het huidige belastingstelsel dat in 2001 werd ingevoerd. Hij is het eens met de in Den Haag breed gedragen wens om de lasten op arbeid te verlagen, maar gelooft dat dat niet kan als daar niet miljarden voor worden ingeruimd.

“Als je echt wilt dat een nieuw stelsel de economie aanwakkert en werkgelegenheid bevordert, dan moet daar zeker 5 miljard euro bij. Zonder die investering kan Wiebes het vergeten.”

Kabinet reageert na zomer op voorstel nieuw belastingstelsel

De voorstellen van de commissie- Van Dijkhuizen voor een nieuw stelsel zijn in opdracht van het kabinet ‘budget-neutraal’ geweest. De huidige staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) heeft de kabinetsreactie hierop tot na de zomer uitgesteld. Hij liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dan met “een bredere beschouwing op het belasting- en toeslagenstelsel” te komen. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het oneens over hoe de lastenverlichting op arbeid te financieren.

Volgens Vermeend, tegenwoordig internetondernemer en ‘honorair professor’ aan de afdeling ‘Economics and Internet Business’ aan de Maastricht School of Management, is de benodigde 5 miljard gemakkelijk beschikbaar. Het kan enerzijds door de „niet-productieve” overheidsuitgaven te beperken – een wens van VVD. Een tweede weg is begrotingsruimte te creëren door de ambitie om het tekort terug te dringen tot nul een paar jaar uit te stellen. Op dit punt zal de VVD juist “over zijn schaduw heen moeten springen”, zegt Vermeend.

‘Extra belasting topinkomens is een denkfout’

De oud-staatssecretaris is tegen het voornemen van zijn eigen PvdA om topinkomens en vermogende Nederlanders extra te belasten. Hij noemt het een “denkfout van de sociaal-democraten” dat je welvaartsverdeling via de belastingen kunt regelen.

„Het gevolg van hogere belastingen voor de rijken is juist dat de armen armer worden. Want er treedt belastingvlucht op, het leidt tot minder bedrijfsinvesteringen en dus tot verlies aan werk.”

Lees (€) in NRC Handelsblad van vandaag ().

Info
Info

Meer van NRC

image beaconimage beaconimage beacon