U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

NCTV: Nederland was in beeld bij jihadistische groepen Afrika

Logo NRC NRC 23-6-2017 Maarten Back, Kees Versteegh
NRC © Foto Evert Elzinga/ ANP NRC

Nederland is recent in beeld geweest bij twee jihadistische groepen in Afrika. Eén van deze groepen heeft Nederlandse eenheden in Mali impliciet tot doelwit benoemd, de andere groep noemde Nederland specifiek als één van de vijanden van moslims. Dat blijkt uit het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In het algemeen geldt dat alle landen die deelnemen aan de anti-IS-coalitie door jihadisten als legitiem doelwit worden beschouwd. Nederland komt sporadisch voor in jihadistische propaganda. Wel waren er onder andere beelden van Mohammed B. en van het levenloze lichaam van Theo van Gogh te zien in een video van Al-Qaeda. In deze video roept de jongste zoon van Osama Bin Laden, Hamza bin Laden, op tot het plegen van solistische aanslagen in het Westen. De beelden werden getoond om deze oproep kracht bij te zetten.

Lees ook: Hoe komt het dat hier nog geen aanslag is gepleegd?

Parlementaire knokploegen

De NCTV spreekt verder in het rapport haar zorgen uit over de parlementaire knokploegen die actief zijn in Turkije. Eén van die groepen is ook buiten Turkije (buitenwettelijk) actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht. Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan.

De NCTV heeft ook geconstateerd dat jihadisten in Nederland zich op openbare sociale mediaplatformen relatief opener manifesteren dan in voorgaande DTN-periodes. Deze grotere openheid speelt ten aanzien van specifieke onderwerpen, zoals detentie van gedetineerde jihadisten. Jihadisten in Nederland reageren daarentegen in het openbaar nog steeds nauwelijks op aanslagen. Waarschijnlijk ligt veiligheidsbewustzijn hieraan ten grondslag.

Lees ook de NRC-enquête: ‘Terreur heeft Nederlandse samenleving veranderd’

Het actuele dreigingsniveau in Nederlands blijft 4 op een schaal van 5 en is daarmee officieel “substantieel”. “Dat niveau is al vrij hoog”, zo meldde een woordvoerder van het ministerie van Justitie eerder “en wordt alleen verhoogd als er concrete aanwijzingen zijn dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden”.

Het aantal acties en demonstraties in Nederland, waarbij extreemrechtse groeperingen betrokken zijn, is sinds midden 2016 afgenomen. De groei in aanhang en steun, die extreemrechtse formaties in de periode 2015-2016 doormaakten, lijkt niet structureel van aard. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat het aantal asielzoekers sinds die periode sterk is teruggelopen en daarmee de voedingsbodem voor activiteiten. Niettemin blijven extreemrechtse groepen demonstraties houden.

Salafisme en vrouwelijke aanslagplegers

De groeiende invloed van het salafisme in Nederland blijft een zorg, aldus de NCTV. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen. Zij proberen ook, soms door intimidatie, voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen.

Naarmate IS in Syrië en Irak meer onder druk komt te staan, lijkt het steeds meer voor de hand te liggen dat ISIS ook vrouwen voor aanslagen in Europa wil gaan inzetten. In het afgelopen jaar waren er al enkele (pogingen tot) aanslagen buiten Syrië en Irak waarbij vrouwen betrokken waren. Enkele van deze vrouwen zouden nauwe banden hebben met en/of aangestuurd zijn door IS-leden. Naast een mogelijke dreiging vanuit vrouwelijke jihadisten is in de afgelopen maanden wederom gebleken dat een enkele minderjarige in het Westen zich liet inspireren door propaganda van IS, of aanwijzingen opvolgde van IS-strijders uit Syrië.

Info
Info

Meer van NRC

image beaconimage beaconimage beacon