U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Nieuw kabinet staat embryoselectie op geslacht toe

Logo NRC NRC 10-10-2017 Enzo van Steenbergen
NRC © Foto Bart Maat / ANP. NRC

Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen, mogen straks kiezen of ze een jongen of meisje willen. Dit staat in het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dinsdagmiddag presenteren.

Deze mogelijkheid zal alleen geboden worden als het risico op het doorgeven van een zware erfelijke ziekte aan het nageslacht zeer groot is. Sommige ziektes worden vrijwel alleen aan jongens of aan meisjes doorgegeven: met embryoselectie kan dat worden voorkomen. Deze techniek bestaat al, maar mag van het nieuwe kabinet dus in de praktijk worden toegepast.

De discussie over een ‘voltooidlevenwet’ is door de vier partijen nog niet afgerond. Dit wetsvoorstel van D66 moet regelen dat ouderen die niet ziek zijn maar hun leven voltooid achten, euthanasie kunnen krijgen. De ChristenUnie is groot tegenstander van zo’n wet, terwijl D66 juist groot voorstander is. De uitweg: er komt eerst een wetenschappelijk onderzoek naar de groep mensen die eventueel gebruik zou willen maken van een dergelijke wet. Hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen, is niet afgesproken door de vier partijen.

Het nieuwe kabinet volgt daarnaast de conclusies van de onderzoekscommissie-Voltooid Leven, die vorig jaar onder leiding van Paul Schnabel schreef dat de mogelijkheden die de huidige euthanasiewet (2002) biedt veel ruimer geïnterpreteerd kunnen worden. Mensen met dementie kunnen bijvoorbeeld onder de huidige wet vaak euthanasie krijgen, ook al kunnen ze zichzelf niet meer uiten. Veel artsen werken daar niet aan mee, uit angst voor vervolging. Het kabinet heeft besloten naar aanleiding van het rapport-Schnabel meer voorlichting te geven aan artsen en patiënten over de mogelijkheden die de huidige euthanasiewet biedt. Dat zou in de vorm van een voorlichtingscampagne kunnen gebeuren.

Voorstellen uit ChristenUnie-manifest ingevoerd

De ChristenUnie heeft in de onderhandelingen gevochten voor invoering van het manifest Waardig ouder worden, dat partijleider Gert-Jan Segers vorig jaar presenteerde. De voorstellen uit dit manifest zullen volledig worden ingevoerd. Daarvoor is komend jaar 180 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 30 miljoen. Er staat bijvoorbeeld in dat er een coördinerend minister van ouderenzaken moet komen, meer geld voor mantelzorgers, en meer aandacht voor pijnbestrijding in de laatste levensfase.

De vier partijen hebben verder afgesproken te blijven praten over gevoelige medisch-ethische thema’s. De discussie daarover wordt niet stilgelegd, zoals in het verleden gebeurde onder het kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA en CU). Wel zijn er voorwaarden opgesteld: zo moeten alle vier de partijen zich steeds scharen achter gevoelige beslissingen op medisch-ethisch gebied vóór die besluiten worden genomen. Er komt een ‘toetsingskader’ dat steeds zal worden gebruikt als een nieuw, gevoelig onderwerp zich aandient. Denk aan nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden voor het repareren van het DNA van menselijke embryo’s.

Mocht zo’n onderwerp opkomen dan zal het nieuwe kabinet de stand van de wetenschap wegen, kijken naar adviezen van de Gezondheidsraad, en het maatschappelijke debat meewegen in de overwegingen. Dit moet ertoe leiden dat het kabinet niet valt over medisch-ethische kwesties: D66 en de ChristenUnie zijn bang voor een scenario zoals in het kabinet-Balkenende IV, dat bijna viel over een onverwachte discussie over embryoselectie.

Info
Info

Meer van NRC

image beaconimage beaconimage beacon