U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Ontslagen bij jeugdzorg om onzekere budgetten

DO_NOT_USE_NRC_News 10-6-2014 Ingmar Vriesema

Instellingen voor de jeugdzorg zijn bezig fors in te krimpen in de aanloop naar de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. De William Schrikker Groep, een landelijke instelling voor jeugdbescherming, ontsloeg onlangs dertig van de tweehonderd mensen van de administratieve dienst, en houdt rekening met nog eens tweehonderd ontslagen voor jeugdzorgwerkers in de komende drie jaar.

De Noord-Brabantse instelling Combinatie Jeugdzorg, die onder meer pleegzorg aanbiedt, kromp vorig jaar in met 22 arbeidsplaatsen, en in 2015 zullen opnieuw tientallen ontslagen vallen. Het Leger des Heils, aanbieder van jeugdbescherming en gezinsondersteuning, ontslaat zeker tachtig van de tweeduizend medewerkers.

Jeugdzorginstellingen in grote onzekerheid

Over een kleine zeven maanden vindt de overheveling plaats van jeugdzorg naar gemeenten. De ‘continuïteit van zorg’ is op papier gegarandeerd: in de nieuwe jeugdwet staat dat kwetsbare kinderen niet de dupe mogen worden van de overgang. Maar jeugdzorginstellingen verkeren in grote onzekerheid over de wijze waarop zij die continuïteit moeten vormgeven.

Contracten met gemeenten over de inkoop van jeugdzorg zijn nog altijd niet afgesloten. De definitieve budgetten zijn sinds vorige week bekend. De gemeenten gaan naar verwachting pas na de zomer contracten aanbieden. Voor instellingen betekent dit een vertraging bij het opstarten van een sociaal plan, dat zeker een half jaar in beslag neemt. Oftewel: tot diep in het voorjaar van 2015 zullen instellingen genoodzaakt zijn medewerkers te betalen die boventallig zijn. Bernadet Engels, bestuurssecretaris van Combinatie Jeugdzorg, zegt:

Combinatie Jeugdzorg, dat hulp biedt aan een kleine 2.500 kinderen, gaat nog dit jaar behandelgroepen sluiten. Jongeren moeten dan verhuizen van de ene groep naar de ander, "van bijvoorbeeld Veldhoven naar Eindhoven." Een kleine afstand, maar:

"Voor kwetsbare jongeren is dit ingrijpend. Die moeten al flinke stappen zetten om pedagogische medewerkers en groepsgenoten te vertrouwen."

Kabinet bezuinigt gemiddeld drie ton per gemeente

Volgens het kabinet kunnen gemeenten en instellingen "verantwoorde afspraken" maken voor 2015. Immers, zo werd vorige week bekend: gemeenten krijgen in 2015 niet 3,6 maar 3,9 miljard euro aan jeugdzorgbudget. Maar voor dat extra geld (330 miljoen) moeten gemeenten ook extra taken à 330 miljoen vervullen, die eerder onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Intussen blijft de bezuiniging op jeugdzorg voor de komende drie jaar staan: 450 miljoen euro minder, te beginnen met 120 miljoen euro in 2015. Dat is gemiddeld drie ton per gemeente.

Info
Info
image beaconimage beaconimage beacon