U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Waterpeil in IJsselmeer wordt flexibel vanwege drogere zomers

Logo NU.nl NU.nl 14-6-2018 NU.nl
© Provided by Anna Zuidema

Het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer wordt flexibel. Dat staat in een nieuw zogeheten peilbesluit, dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag ondertekent.

Het waterpeil in het IJsselmeer werd in de zomer tot nu toe op een vast niveau gehouden, maar daar komt nu dus verandering in.

Volgens het ministerie zorgt het veranderende klimaat voor steeds drogere zomers en daardoor worden we steeds afhankelijker van het water in het IJsselmeer. Door het flexibele waterpeil kan er extra water worden vastgehouden, waardoor er in drogere tijden genoeg zoetwater beschikbaar blijft. 

Dat betekent dat in het voorjaar een hoger peil wordt aangehouden en aan het einde van de zomer een lager peil. In de winter verandert het waterpeil van het IJsselmeer en Markermeer niet om zo de waterveiligheid te waarborgen en zodat de scheepvaart daar geen last van heeft.

Sterkere natuur

"Met dit nieuwe peilbesluit bereiden we ons voor op de toekomst. Extreem weer wordt eerder regel dan uitzondering", aldus Van Nieuwenhuizen. Volgens haar wordt door het flexibele waterpeil de natuur sterker en zorgt dit voor "betere recreatievoorzieningen".

Het ministerie noemt het IJsselmeer een "onmisbare waterbron voor Nederland voor bijna een derde van Nederland". In navolging van het nieuwe peilbesluit heeft het Deltafonds ruim 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om de bevaarbaarheid van het IJsselmeer voor de recreatievaart te verbeteren. Als voorbeeld noemt het ministerie het verdiepen van toegangsgeulen van jachthavens.

Het oude peilbesluit dateert uit 1992, waarin was opgenomen dat het IJsselmeer een vast waterpeil moest hebben.

Donderdag wordt het honderdjarig bestaan van de Zuiderzeewet gevierd in Flevoland. Uit de wet, die op 14 juni 2018 werd gepubliceerd in de Staatscourant, vloeide de aanleg van de Afsluitdijk en de provincie Flevoland voort. Met diverse festiviteiten wordt daarbij stilgestaan.

Info
Info

meer van NU.nl

image beaconimage beaconimage beacon