Używasz starszej wersji przeglądarki. Aby w optymalny sposób korzystać z witryny MSN, używaj obsługiwanej wersji przeglądarki.

Cukrzyca: co jeść, a czego unikać!

Logo Espresso Autor: Renée Henry (Espresso) | Slajd 1 z 21: <p><strong>Diabetes</strong> is a “chronic, often debilitating <strong>disease</strong>” that is at times fatal, according to Diabetes Canada. <a href="http://www.diabetes.ca/about-diabetes/types-of-diabetes"><strong>Diabetics</strong></a> “either cannot produce <strong>insulin</strong>” (“a hormone that controls the amount of <strong>sugar</strong> in the <strong>blood</strong>”), “or cannot properly use the insulin” their bodies produce. This “leads to high blood sugar levels, which can damage organs, blood vessels and nerves.” Diabetes is controlled by diet, insulin or a combination of the two. Here is a quick list of some of the best and worst <strong>foods</strong> for people living with diabetes.</p>

Cukrzyca: co jeść, a czego unikać!

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która czasami może być śmiertelna. Chorzy na cukrzycę, czyli diabetycy albo nie mogą produkować insuliny (hormonu, który kontroluje ilość cukru we krwi), albo też ich organizmy nie potrafią właściwie używać insuliny wytwarzanej przez organizm. To zaś prowadzi do wysokiego poziomu cukru we krwi, które może uszkodzić narządy, naczynia krwionośne i mózg. Cukrzyca może być kontrolowana przez odpowiednią dietę, podawanie insuliny lub kombinację tych dwóch. Oto krótka lista najlepszych i najgorszych produktów dla osób chorych na cukrzycę.

© Shutterstock

Więcej od dostawcy Espresso

image beaconimage beaconimage beacon