Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Ny studie: Söta drycker kan öka risken för cancer

Logotyp för Kurera Kurera 5 dagar sedan Admin
© Kurera Tidskrift AB

Många har länge varnat för faraorna med socker och läsk. Nu visar en studie publicerad i Brittish Medical Jorunal på ett möjligt samband mellan hög konsumtion av söta drycker och ökad risk för olika former av cancer.

Resultaten kan läggas till en växande mängd bevis som tyder på att en begränsning av konsumtionen av sockerhaltiga drycker som bland anant skulle kunna uppnås genom beskattning och restriktioner för reklam skulle kunna bidra till ett minskat antal cancerfall skriver forskarna bakom studien i sin slutsats.

Ökad konsumtion av söta drycker

Konsumtionen av söta drycker har ökat över hela världen under de senaste decennierna och har ett klart samband med risken för fetma, vilket i sin tur är en känd riskfaktor för många cancerformer. Men forskning om sambandet mellan söta drycker och risken för cancer är fortfarande begränsad.

Därför valde ett franskt forskarteam att bedöma kopplingen mellan konsumtionen av söta drycker i form av både läsk och fruktjuicer men även artificiellt sötade lågkaloridrycker för att undersöka risken för övergripande cancer, såväl som bröst, prostata och tarmcancer.

LÄS OCKSÅ: Läkaren: Dåliga kostval orsak till en tredjedel av all cancer

Studerade intaget av 3000 olika livsmedel

Resultaten är baserade på en undersökning av 101 257 friska franska vuxna varav 21 procent var män och 79 kvinnor med en medelålder på 42 år vid tiden för NutriNet-Santé-kohortstudien.

Deltagarna fick fylla i frågeformulär utformade för att mäta normalt intag av 3 300 olika livsmedel och följdes upp under åren 2009-2018 dock högst 9 år.

Daglig konsumtion av sockerhaltiga drycker som läsk och fruktjuicer sockersötta samt artificiellt sötade lågkaloridrycker beräknades och första fallet av cancer som rapporterats av deltagarna validerades av medicinska journaler och kopplades ihop med nationella sjukförsäkringsdatabaser.

Även andra väl kända riskfaktorer för cancer, som ålder, kön, utbildningsnivå, familjehistoria av cancer, rökning och fysiska aktivitetsnivåer beaktades.

LÄS OCKSÅ: Antioxidanter kan förebygga tarmcancer

Män drack mer läsk än kvinnor

Den genomsnittliga dagliga konsumtionen av söta drycker var större hos männen än hos kvinnorna, män drack i snitt 9 deciliter om dagen medan kvinnor låg på cirka 7,5 deciliter. Under uppföljningen diagnosticerades 2193 första fall av cancer diagnostiserats och validerats varav 693 fall av bröstcancer, 291 prostatacancer och 166 fall av tarmcancer. Medelåldern vid cancerdiagnos var 59 år.

LÄS OCKSÅ: Kopplingen mellan socker och olika cancerformer

Både läsk och fruktjuice ökar risken för cancer

Resultaten visar att en ökning av 100 milliliter per dag av söta drycker var förknippad med en 18 procent ökad risk för övergripande cancer och en 22 procent ökad risk för bröstcancer. När de olika sockerhaltiga dryckerna delades upp i fruktjuicer och andra sockerhaltiga drycker, visade det sig att båda ökade risken för övergripande cancer.

Däremot såg man inte något samband mellan artificiellt sötade lågkaloridrycker och en risk för cancer, men forskarna menar att man inte ska läsa in för mycket i det på grund av en relativt låg konsumtionsnivå.

Även tillsatser kan bidra

Möjliga förklaringar till resultat är bland annat effekten av sockret i på det viscerala fettet, det vill säga det som är lagrat runt vitala organ som lever och bukspottkörtel, blodsockernivåer och inflammatoriska markörer, som alla är kopplade till ökad cancerrisk. Även olika tillsatser i viss läsk kan spela en roll, menar de.

LÄS OCKSÅ: Bitten Jonsson – sockrets fiende nummer ett

Rör sig om en observationsstudie

Då det rör sig om en observationsstudie, går det inte att inte att bestämma orsakssamband, men då det rörde sig om en stor studie och resultaten dessutom i stort sett var oförändrade efter ytterligare testning, tyder på att resultaten stämmer överens med granskningen menar de. De behöver dock replikeras i andra storskaliga studier, menar författarna.

"Dessa data stöder relevansen av befintliga näringsrekommendationer för att begränsa konsumtionen av sockerhaltiga drycker , inklusive 100 procent fruktjuice, samt politiska åtgärder, såsom beskattning och marknadsföringsbegränsningar som riktar sig till söta drycker, vilket kan bidra till minskad cancerframkomst" skriver de i sin slutsats.

Av redaktionen

Källa: MedicalXpress

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon