Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Att vara rik hjälper dig att hålla dig frisk längre

Logotyp för Sky News Sky News 2020-01-15 Lucia Binding, news reporter

a person standing on a beach: Wealthier people live many more years free from disability than those who are poorer, a study found © Other Wealthier people live many more years free from disability than those who are poorer, a study found Att vara rik kan addera flera år till en hälsosam livslängd, föreslår ny forskning. 

En studie publicerad av Journal of Gerontology fann att de rikaste individerna lever omkring åtta till nio år mer fria från funktionsnedsättning än de som är de fattigaste.

© Getty I sin forskning analyserade experterna mer än 25 000 personer som var 50 år och äldre från den engelska Longitudinal Study of Aging och US Health and Retirement Study.  

Det upptäcktes inga större skillnader mellan Storbritannien och USA när de gällde förväntad livslängd, men välstånd spelade en viktig roll i hur många år de skulle vara fria från funktionsnedsättning. 

woman doing jogging or outdoor running sport for fitness on rural street, the trainer stopping her time with app on tablet computer © Getty woman doing jogging or outdoor running sport for fitness on rural street, the trainer stopping her time with app on tablet computer Vid 50 års ålder levde de rikaste männen i England och USA cirka 31 år till i god hälsa jämfört med 22-23 år för de i den fattigaste gruppen. 

På samma sätt levde kvinnor från de rikaste grupperna i England och USA cirka 33 friska år till i jämförelse med 24-25 år för de fattigaste. 

"Ojämlikheter i hälsosam förväntad livslängd finns i båda länderna och är av samma storlek", avslutade teamet, lett av University Collage London (UCL). 

"I båda länderna bör ansträngningar för att minska ojämlikhet i hälsa rikta in sig på personer från missgynnade socioekonomiska grupper." 

Young woman with smart phone and headphones on the back seat of a car. © Getty Young woman with smart phone and headphones on the back seat of a car. Studien genomfördes genom att 2002 samla in data och följa människor i upp till ett decennium för att se hur de hade det. 

Dr Paola Zaninotto, huvudförfattare till rapporten från UCL, sa: "Samtidigt som livslängden är en användbar indikator på hälsa så är livskvaliteten när vi blir äldre också avgörande. 

© Getty

"Genom att mäta en hälsosam livslängd kan vi få en uppskattning av hur många av dessa år som levs i god hälsa eller utan funktionsnedsättning"

"Vår studie ger ett unikt tillskott till att förstå nivåerna av ojämlikheter i förväntningarna på hälsa mellan England och USA där sjukvårdssystemen är mycket olika." 

Sky News/Översättning av Microsoft News

Läs mer från Microsoft News: 

Hur träning minskar risken för Alzheimers genom att ändra din hjärna

Att somna med TVn på kan få dig att gå upp i vikt

Läs mer från Microsoft News: Undvik den här "hälsosamma" maten, så lever du längre!Annonsval
Annonsval

More from Sky News

image beaconimage beaconimage beacon