Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Ditt DNA avgör var fettet lagras i kroppen, enligt ny svensk studie

Logotyp för Daily Mail Daily Mail 2019-03-13 Alexandra Thompson Senior Health Reporter For Mailonline

En studie vid Uppsala universitet, med mer än 360 000 deltagande försökspersoner, visade att 98 genetiska signaler pekade på var i kroppen fettet lagras hos en individ. 37 av dessa signaler är starkare hos kvinnor. 

Både kvinnors och mäns kroppar, oavsett om de är päronformade eller har ölmage, beror på deras gener. 

En studie med mer än 360 000 deltagande försökspersoner visade att 98 genetiska signaler pekade på var i kroppen fettet lagras hos en individ.

Svenska forskare upptäckte att den genetiska effekten av var fettet lagras är starkast hos kvinnor - men spelar också en liten roll hos män. 

Forskarna hoppas på att upptäckten kommer att leda till nya läkemedel som förebygger att fett lagras runt magen, vilket är starkt kopplat till hjärtsjukdomar.  

a close up of a logo:  Whether you are an apple or pear shape depends on your genes, research suggests (stock) © Provided by Associated Newspapers Limited  Whether you are an apple or pear shape depends on your genes, research suggests (stock)

- Vi vet att kvinnor och män lagrar fett olika, säger studiens författare Dr Mathias Rask-Andersen vid Uppsala universitet. 

- Kvinnor har lättare för att lagra fett runt höfterna och benen, medan män samlar fett runt magen till en högre grad. 

- Detta kan tillskrivas verkan av könshormoner som östrogen. Men molekylmekanismerna som styr detta fenomen är någorlunda okända. 

Efter puberteten brukar kvinnor gå upp i vikt runt höfterna och benen, medan män tenderar att få ölmagar. 

Fettlagring runt magen är kopplat till en ökad risk för hjärtsjukdomar hos både män och kvinnor, eftersom fettet då lagras runt vitala inre organ. 

Fördelningen av kroppsfett studeras alltmer för att fastställa fetma mätt i BMI, eftersom det återspeglar fett runt organen på ett bättre sätt. 

För att testa hur fördelningen av fett påverkas av gener och hur det skiljer sig mellan könen, studerade forskarna 362 499 försökspersoner från UK Biobank. 

Försökspersonernas DNA värderades genom blodprov och fettfördelningen mättes genom elektriska strömmar genom kroppen.

Miljontals genetiska mutationer testades för att avgöra om dessa påverkade fettlagring. 

Forskarna upptäkte 98 genetiska signaler i samband med fettfördelning, varav 29 var tidigare okända. *

MATCHAR DIN KROPPSFORM MED DIN PERSONLIGHET? 

Människor är snabba med att fatta beslut om någons personlighet baserat på deras kropp, enligt en studie från november. 

Forskare menar att överviktiga personer kopplas till negativa egenskaper liksom lathet och slarv. 

Å andra sidan har man positiva tankar om smalare människor, som att de är självsäkra och entusiastiska. 

Dessutom anses både mäns och kvinnors kroppar vara mer aktiva om de ser ut enligt traditionella könsnormer, medan kroppar som inte är typiskt maskulina eller feminina associeras med neutrala egenskaper. 

MER FRÅN MICROSOFT NEWS: Läkarnas svar på tittarnas frågor om övervikt

Spela upp video igen

Forskarlaget, från universitetet i Texas, Dallas, menar att upptäckterna är bland de första som pekar på hur stereotyper om kroppsformer påverkar våra första intryck. 

37 av dessa visade sig vara särskilt starka hos kvinnor. 

Det upptäcktes att män bär på 62,2 procent av sitt fett på framsidan, till skillnad från 50,3 procent hos kvinnor. 

Däremot bär kvinnor 39,7 procent av sitt fett i benen, jämfört med 28,1 procent hos män. 

Fettfördelning i armarna var jämt bland båda könen. 

Generna bakom fettfördelning tros påverka uppsättningen av den intercellulära substansen. Detta inkluderar kollagen, enxymer och proteiner, som ger strukturellt stöd åt omkringliggande celler. 

Gruppledaren docent Åsa Johansson säger: 

- Vi slogs av den stora andelen genetiska effekter som var starkare, eller endast framkom, hos kvinnor. 

- Vid närmare anblick upptäckte man att flera av de sammanhängande generna bildade proteiner som aktivt formade den intercellulära substansen, som utgör den stödjande konstruktionen runt cellerna. 

Forskarna hoppas att deras studie leder till framtagandet av nya åtgärder som minskar risken för hjärtsjukdomar. 

- De biologiska system som vi belyser i vår studie har möjligheten att kunna användas som ingripanden för nya läkemedel som kan förbättra fettfördelningen och därmed sänka risken för sjukdomar, säger Dr Rask-Andersen. 

Fetma drabbade 26 procent av alla vuxna i Storbritannien år 2016 - en höjning från 15 procent år 1993, avslöjar statistik från den offentliga sjukvården i landet. 

 Runt 39,8 procent av människorna i USA vägde farligt mycket mellan 2015 och 2016, enligt USA:s folkhälsomyndighet. 

- Fetma är på väg att bli världens främsta förebyggande riskfaktor för sjukdomar och förtida dödlighet på grund av en ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, skriver forskarna i Nature Communications. 

Daily Mail/Översättning av Microsoft News

Mer från Microsoft News: Därför ska du äta fett om du vill gå ner i vikt


Annonsval
Annonsval

More From Daily Mail

image beaconimage beaconimage beacon