Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Så farliga är hushållsprodukterna i ditt hem

The Active Times-logotyp Av Hristina Byrnes av The Active Times | Bild 1 av 17: The multipurpose cleaners widely used for windows and kitchen items have 2-butoxyethanol, the ingredient that gives cleaners their distinct smell. Many products don’t list this harmful chemical on the label because they are not legally required to do so. Side effects include breathing problems, low blood pressure, lowered levels of hemoglobin (the substance in the blood that carries oxygen to organs of the body), blood in the urine, and metabolic acidosis (high levels of acid in the body), according to the Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

1. Allrengöringsmedel

Många allrengöringsmedel innehåller kemikalien 2-butoxietanol. Många tillverkare listar inte denna skadliga kemikalie på innehållsförteckningen då de inte är juridiskt skyldiga att göra det. Exempel på biverkningar kan vara andningsproblem, lågt blodtryck, sänkta nivåer av hemoglobin (det ämne i blodet som transporterar syre till organ i kroppen) och blod i urinen.

© Luca Lorenzelli / Shutterstock

More from The Active Times

The Active Times
The Active Times
image beaconimage beaconimage beacon