Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Studie: Samband mellan hudbesvär och psykisk ohälsa

Logotyp för Kurera Kurera 4 dagar sedan Nina Törmark
© Kurera Tidskrift AB

Varför kliar vi oss? Det kan bero på många saker, något som hittills varit ganska okänt är att det finns en koppling mellan klåda och psykisk ohälsa. Även om kopplingen mellan besvär som eksem och psoriasis och psykisk ohälsa har undersökts tidigare, menar forskare att vi bara börjat förstå sambandet.

Det finns redan studier som visar bevis på ett samband mellan mellan psykiska problem och olika hudsjukdomar och klåda men att det hittills saknats en tvärsnittsstudie över kroniska hudsjukdomar. För att råda bot på det analyserade forskare vid Lunds Universitetet data som samlats in från tusentals patienter med hudproblem i tretton olika europeiska länder bland andra Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland.

Omfattande undersökning

Totalt deltog över 3 500 patienter med olika hudsjukdomar i studien, de fick genomgå fysiska undersökningar och fylla i frågeformulär med frågor om deras socioekonomiska bakgrund och erfarenheter av klåda, samtidigt som man mätte symtom på depression, ångest och självmordstankar.

Mer än 1 300 personer utan hudbesvär fungerade som en kontrollgrupp och fick uppge samma information. När svaren analyserades fann forskarna flera samband mellan hudtillstånd, klåda, psykisk ohälsa och livskvalitet.

LÄS OCKSÅ: Så mycket påverkas hälsan av arbetslöshet

Stor skillnad mellan grupperna

Hos patienter med hudbesvär som rapporterade klåda led 14,1 procent även av depression, jämfört med 5,7 procent hos de utan klåda.

Bland de i kontrollgruppen utan hudsjukdomar som uppgav att de hade besvär med återkommande klåda led cirka 6 procent av depression - medan endast 3,2 procent utan klåda var deprimerade. Ångestproblematik visade på liknande siffror. Även självmordstankar var vanligare hos patienter med klåda än hos patienter utan klåda.

LÄS OCKSÅ: Vad alla borde veta om psykisk ohälsa

Klådan ligger bakom problemen

Resultaten från studien visar att klåda är starkt förknippad med depression, självmordstankar och stress, skriver forskarna i studien. Samtidigt som de medger att deras data inte kan bevisa orsakssamband menar de att det är troligt att det är hudsjukdomar och klåda som leder till psykiska ohälsa snarare än tvärtom. Och även om mer forskning krävs behöver man redan nu börja tänka på detta samband när man behandlar patienter med hudbesvär. Slutsatser från studien skulle även kunna ligga till grund för förebyggande program som skulle kunna bidra till att minska risken för att patienter med olika hudåkommor också utvecklar symtom på psykisk ohälsa.

Av redaktionen

Källa: Sciencealert

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon