Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Vanliga varningstecken på Alzheimers

The Active Times-logotyp Av Hristina Byrnes av The Active Times | Bild 1 av 17: The number of American’s with Alzheimer’s disease is growing each year. In 2015, an estimated 5.3 million Americans of all ages had it, according to the Alzheimer’s Association. Almost two-thirds of the patients are women. The disease is an irreversible, progressive brain disorder that slowly destroys cognitive capabilities and eventually the ability to carry out the simplest tasks, according to the National Institute on Aging. Scientists say that damage to the brain starts as early as a decade or more before memory and other cognitive problems appear.

Vanliga varningstecken på Alzheimers

Antalet sjuka med Alzheimers ökar varje år. 2015 hade uppskattningsvis 5,3 miljoner amerikaner i alla åldrar sjukdomen. Nästan två tredjedelar av patienterna är kvinnor. Sjukdomen är en irreversibel, progressiv, hjärnsjukdom som långsamt förstör kognititiva förmågor och förstör så småningom de enklaste uppgifterna. Forskare säger att skadorna på hjärnan startar så tidigt som ett decennium eller mer innan minnen och andra kognitiva problem uppstår. 

© Shutterstock

More from The Active Times

The Active Times
The Active Times
image beaconimage beaconimage beacon