När du använder den här tjänsten och relaterat innehåll godkänner du användningen av cookies för analyser, anpassat innehåll och annonser.
Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Regeringen tar nya tag i arbetet mot antibiotikaresistens

Logotyp för Kurera Kurera 2017-03-19 Webbredaktör
Regeringen tar nya tag i arbetet mot antibiotikaresistens: färgglada piller på bord © Kurera Tidskrift AB färgglada piller på bord

Regeringen vill visa att de tar hotet om antibiotikaresistens på allvar och har gettFolkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk i uppdrag att gemensamt ansvara 

för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens. Dessutom ska en handlingsplan gällande antibiotikaresistens tas fram.

– Antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors hälsa – och mot sjukvården. Nu tar vi nya steg i arbetet för att lösa problemet, kommenterar folkhälsominister Gabriel Wikström på Twitter.

Arbetet att försöka få bukt på den eskalerande antibiotikaresistens som hotar folkhälsan fortsätter, meddelar regeringen i ett pressmeddelande där de meddelar att Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk gemensamt ska ansvara för en nationell samverkansfunktion för att främja ett samordnat tvärsektoriellt arbete mot antibiotikaresistens. I samverkan med en rad andra myndigheter och icke-statliga aktörer ska de ta fram en handlingsplan gällande antibiotikaresistens.

► Läs också: Allt fler förskolebarn bärare av antibiotikaresistens

Gemensam handlingsplan

Den nya handlingsplanen ska vara gemensam och tvärsektoriell och avse tidsperioden 2018–2020. Arbetet ska utgå ifrån den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens från april 2016.

Handlingsplanen ska ta hänsyn till relevanta verksamheter som bedrivs av enskilda myndigheter eller flera myndigheter i samverkan. Handlingsplanen ska, när det är relevant, beakta internationella åtaganden, utvecklingen internationellt och Sveriges bidrag i det avseendet, skriver regeringen.

Läs också: Livsmedelsverket: ”Antibiotikaresistenta bakterier – vår tids största folkhälsoproblem”

”Ett gränsöverskridande hälsohot som ökar både i Sverige och globalt”

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) kommenterar:

– Antibiotikaresistens är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och globalt. Samhällskostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp. För att möta hotet från antibiotikaresistens krävs ett gemensamt angreppssätt där bland annat människors och djurs hälsa samt flera olika aktörer kommer samman så effektivt som möjligt. Handlingsplanen och samverkansfunktionen är en del i det arbetet, säger han i ett uttalande.

– Antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors hälsa – och mot sjukvården. Nu tar vi nya steg i arbetet för att lösa problemet, skriver han på Twitter.

”Oerhört viktigt att vi fortsätter att driva de här frågorna”

Även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kommenterar:

– I Sverige har vi sedan länge haft ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens, vilket gör Sverige till ett föregångsland. Det här förnyade uppdraget är en grundpelare för ett fortsatt välkoordinerat arbete där svensk kunskap och erfarenhet får största möjliga verkan. Sverige ligger i framkant vad det gäller låg antibiotikaanvändning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att driva de här frågorna inom EU och internationellt.

► Läs också: Chaga – vårt nya penicillin?

Redovisning ska ske årligen

Beslutet om uppdraget fattades under regeringens sammanträde torsdagen den 16:e mars 2016 och ska redovisas till regeringen senast den 31 december varje år fram tills att uppdraget löper ut 2020.

Mer läsning?

Kurera har skrivit en hel del om antibiotikaresistens. Här är ett axplock:

Ny forskning: Antibiotika påverkar barns BMI – för resten av deras liv

• 

WWF: Ökad antibiotikaresistens – undvik importkött och ät mer vego!

• 

Multiresistenta bakterier fortsätter öka

• 

Otillåten privatimport av antibiotika riskerar öka resistens

• 

Nu införs nya regler mot antibiotika i kött

• ”Det råder ett antibiotikamissbruk”

• Mjölksyrabakterier i färsk honung kanske mer effektivt än antibiotika

• Ge inte djur antibiotika i onödan”

•  Alternativa behandlingar kan avvärja resistenshot

Av Isabelle G Hedander

Vill du läsa fler liknande artiklar?

Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!

Fakta

Följande myndigheter ska bidra till samverkansfunktionen och handlingsplanen:

• Arbetsmiljöverket

• E-hälsomyndigheten

• Folkhälsomyndigheten

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

• Havs- och vattenmyndigheten

• Inspektionen för vård och omsorg

• Kemikalieinspektionen

• Kommerskollegium

• Livsmedelsverket

• Läkemedelsverket

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

• Naturvårdsverket

• Socialstyrelsen

• Statens jordbruksverk

• Statens veterinärmedicinska anstalt

• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

•  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

• Verket för innovationssystem (Vinnova)

• Vetenskapsrådet

Vid behov och när det är lämpligt ska även andra myndigheter och icke-statliga aktörer involveras i arbetet.

Källa: Regeringen

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon