Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Lönegap på Stockholms arbetsmarknad

Länsstyrelsen har undersökt skillnader i inkomst mellan män och kvinnor i Stockholm, och studien visar bland annat att kvinnor överträffar männen när det kommer till studier. Per Bark, analyschef på länsstyrelsen Stockholm säger att kvinnor lyckas bättre i utbildningssystemet under hela skoltiden, men framförallt i eftergymnasial utbildning. Den fördel som kvinnor får genom utbildningen har däremot ingen effekt på arbetsmarknaden utan männen tjänar alltjämt högre trots en lägre utbildningsnivå. Anna Sandberg, forskare i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet, berättar att rapporten handlar om könsskillnader i inkomst, det vill säga vad man faktiskt får in i kassan. Hon säger att könsskillnader i inkomst är generellt sett större än skillnader i månadslöner eftersom män och kvinnor arbetar olika många timmar. Däremot kan inte arbetstiden förklara hela inkomstskillnaden, utan det är något som verkar bero på flera olika faktorer.

Mer från YouPlay

Mer från YouPlay

image beaconimage beaconimage beacon