Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Billigaste nya bilarna att äga under tre år

Read Cars-logotyp Av Gareth Herincx av Read Cars | Bild 1 av 21: Buying a car is one of the biggest purchases you will make, so it’s important to also think about how much it’s going to cost to keep it on the road. For instance, some new cars can depreciate by as much as 50% over the first three years.We’ve teamed up with KeeResources’ KWIKcarcost to give you all the information you need to make an informed car-buying decision. The data used was generated in January 2018, and the calculations are based on three years of ownership, assuming 12,000 miles per annum. An average insurance cost is used – yours may be higher or lower.

Billigaste nya bilarna att äga under tre år

Att köpa en bil är förmodligen ett av de största köpen som du kommer att göra under ditt liv, så därför är det viktigt att också tänka på hur mycket det kommer att kosta att äga den. Till exempel kan vissa nya bilar förlora så mycket som 50 % i värde under de första tre åren. 

Vi har tagit hjälp av KeeResources’ KWIK-bilkostnader för att kunna ge dig all information du behöver för att kunna göra ett välgrundat beslut när du ska köpa bil. Informationen är hämtad från januari 2018 och beräkningarna är baserade på ägande under tre år, räknat på att man kör ca 1930 mil per år. En genomsnittlig försäkringskostnad är beräknad - din kan vara högre eller lägre.   

© Kia

More from Read Cars

image beaconimage beaconimage beacon