Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

De mest bilvänliga städerna

Read Cars-logotyp Av Gareth Herincx av Read Cars | Bild 1 av 21: New research has revealed the best cities in the world for driving – and we’ve got the Top 20, here in reverse order…The study by German car parts retailer, kfzteile24, examined several factors – congestion levels, public transport options, average cost of parking, cost of fuel, average speeds, levels of air pollution, accidents and fatalities, road quality and the frequency/perception of road rage.“We hope that this study will act as a catalyst for those cities in the negative end of the ranking to invest in safer, cleaner and more efficient roads, and consider how methods adopted by higher scoring cities can be utilised in their own locations,” said Thomas Kloubert of kfzteile24.

Världens mest bilvänliga stad

Ny forskning har visat de bästa städerna i världen för körning - och vi har samlat top 20 här i omvänd ordning.

Studien granskade flera faktorer - trafikstockning, kollektivtrafik, kostnader för parkering, bränslekostnader, hastigheter, luftföroreningar, olyckor och dödsfall, vägkvalitet och frekvensen/uppfattningen av ilska bakom ratten.

"Vi hoppas att denna studie kommer att fungera som en katalysator för de städer som är sämst för körning och få dem att investera i säkrare, renare och effektivare vägar och överväga hur metoder som antagits av bilvänligare städer kan utnyttjas" sade Thomas Kloubert, bakom kfzteile24-studien.


© Newspress

More from Read Cars

image beaconimage beaconimage beacon