Vad är Stålmannens namn från Krypton?

1/15 frågor Jor-El Zor-El Kal-El Kon-El