’Uh, no, no thanks. I never drink when I fly.’ / 'Eh, nej, nej tack. Jag dricker aldrig när jag flyger.'

1/16 frågor Stålmannen (1978) Superman III (1983) Superman II (1980)