Vad hette världens första digitala klocka?

1/12 frågor Commodore Time Master Black Watch Pulsar Time Computer Microma