Tillsammans med Hitler och Mussolini, vilken japansk kejsare var en av axelmaktens ledare?

1/20 frågor Yoshihito Hirohito Mutsuhito Osahito