Antal pjäser i ett schackspel?

1/14 frågor 32 64 80